Search

लुँय भाउकु १०० कोत वन

लुँय भाउकु १०० कोत वन

बाँपीझ्याला, येँ । थनु लुँय भाउकु सर्छि कोत वन । थनु अषाढ १५ तिथी नेपालय बजारकु लुँय मोलकु सर्छि कोत वङन चोन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघन हङथे थनु लुँय भाउ मेह्ग सोमबार सोयन सर्छि टाका घटई जुयन कोत वङन ९० दोल ६०० शरकु कारोवार जुयन चोन । सोमबार ९० दोल ७०० शरकु कारोवार जुयन चोन्गु जु ।

आन्थीतु तेजाबी लुँय भाउकु थनु थितोलाय ९० दोल १०० कु कारोवार जुयन चोन । आन्थीतु ओह्य भाउकु सोमबारय मोलतु कायम जुयन थनु मंगलबार थिदोल व ३०० शर कायम जुउ खँ सिदत ययन चो ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!