Search

लुय भाउकु ३०० शर घटई जुर ।

लुय भाउकु ३०० शर घटई जुर ।

बाँपीझ्याला, येँ । मेह्ग मंगलबार खुस्सर बढई जुउ लुँय भाउ थनु लितङ ३०० शर कोत वन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ हङथे थनु लुँ तोलाकु ३०० कोत ययन ९० दोल ७०० शर टाका जुयन चोन ।

मंगलबार ९१ दोलकु कारोवार जुउ लुँ थनु तेजाबी लुँय भाउकु कोत ययन ९० दोल २०० शरकु कारोवार जुयन चोन । आन्थीतु ओह्य भाउकु मंगलबारय सोयन ङाटाका कोत ययन थिदोल निस्सर व गुईङाटाकु कारोवार जुयन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!