Search

लुँय भाउकु ४०० शर थात वन

लुँय भाउकु ४०० शर थात वन

बाँपीझ्याला, येँ । मेह्ग मिन्ङे कोत ययन चोन्गु लुँय भाउ थनु सोमाबार ४०० शर थात वङन चोन । नेपाल सुनचाँदी महासंघन हङथे थितोलाकु ४०० शर थात वङन चोन । वङ्गु आईतबार न्हिछिन्तु च्यासर घटई जुयन लुँय भाउकु ९० दोलकु कारोवार जुयन चोन्गुजु ।

महासंघ न थउ खँ पित हायथे थनु तेजाबी लुँय भाउ थात वङन ८९ दोल ९ शर व ङैटाका कायम जुयन चोन । लुँय भाउ बढई जुयन थात ओङन चोङथे उक्न ओह्य भाउङ ङाटाका बढई जुयन थात ओङन थिदोल निस्सर व गुईङाटाकुकु कारोवार जुयन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!