Search

भाजु सत्यमोहन जोशी अस्पताललान् पित हार्जु

भाजु सत्यमोहन जोशी अस्पताललान् पित हार्जु

बाँपीझ्याला, येँ । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी गुन्हुन्ली ललितपुरय किष्ट अस्पताललान् छेँ लिपुल । सास काईरी समस्या, नगुरकु सङ्क्रमण व नुगरय चलई जुईरीकु गडबडी जुयलागिन् वन्गु जेष्ठ २६ तिथीकु अस्पताल भर्ना जुयन दिउ भाजु जोशी थनु शुक्रबार छेँ लिपुलेनदिए खँ तयन अस्पतालन थिगुर बिज्ञप्ती पित कायन तरै ।

भाजु जोशी स्वास्थ्यकु सुधार जुयन आउ हतीईथी उई फरई हङन बिज्ञप्तीकु हङन तरै । किष्ट शिक्षण अस्पताल न जोशी र आमुय कालातय सित्थीकु वासर यङन ययन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!