Search

उ दुनिया, उ समाज

उ दुनिया, उ समाज

प्रा. डा. श्याम जोशी
उ दुनिया, उ समाज जन्त दुख: बिउ खेउ ।
लुवङन यर जन्त रातदिन आमे तुङ ङिलगु ख्वाल
मेब्ता जे मन्त जन रातदिन खोबी कु पुखुर ज्वाल
मन्त जन मिखा कु निर्, आकु आम्त रातदिन पिर्
उ दुनियान यत्ङ सिन थनु जन उ दशा जुर ।
उ दुनिया …..

पापी मिखा नुङ जन छन्त तुङ खोबी हु खोनै,
नुगर य देउ नङ थनु छिन्तुङ सत्तय वा टोनगी ,
कि चरबुकु गुखी जोडेत, कि जन नाप नाता तोडेत्,
मि य भुङ्रोकु चोङन जि म्वारेउ गुल्नु हतन ।
उ दुनिया ……

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!