Search

भारत न चिन त थउ नागरिकपिस्त उर यई विईत ईनाप यङन तरै

भारत न चिन त थउ नागरिकपिस्त उर यई विईत ईनाप यङन तरै

बाँपीझ्याला, न्हुलु दिल्ली (एएनआई) । न्हुलु दिल्लीन् थउ नागरिकपिस्त चीन उर यई विईत ईनाप यङन तरै । आन्थितु भारत न चिनीयाँ नागरिकपिस्त उर यईत थउ तयार जुयन चोङ खँ मेह्ग विहीवार पित हायन तरै । निसखन्न यई उईरी वातावरण बाँलकु यरीउरीय लागिन् भारत न चीन नाप ईनाप यङन चोङ समचार पित ययन चोन ।

भारतय पिदेश सोउ मन्त्रालयन भारतकु चिनीयाँ नागरिकपिस्त भारत थउ तयार जुयन चोङ खँ पित हायन खँ सिदत ययन चोन ।

भारत न विशेष यङन भारतकु ज्य खँय लागिन् व ब्वईय लागिन् यई म्वाल्गु चिनीयापिस्त कत्छीन्के यई उई विई म्वाले खँ दमु हङन मन्त्रालयन थउ पित विय खेउ । ईथी भारत न थउ नागरिक त चीन यई उईय लागिन् फोङन्ली निसखन्नय देशयलागिनुङ मुल चल्गु खँ सिदत ययन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!