Search

नक्कतिनी ब्वय् खँ,

नक्कतिनी ब्वय् खँ,

बाँपीझ्याला, कैलाली । दोखुनु स्वयन् टायन् पश्चिम दिशाकु च्वँगु कैलालीये गेटा कलेजकु २ दोल लासा व खाटा तयन् वासर यरिजिउ आइसोलेसन कुठा दकेइ ज्य थालेङ सिदत ययन चोन । संघीय सरकार न सुदुर पश्चिमय लागिन् कोरोना पोङन बिउरि ज्यय् लागिन् उद्योग वाणिज्य व आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टनापं धनगढी उप–महानगरपालिका व गोदावरी नगरपालिकान् उ ज्य यरिटेङ खँ दमु ।

जिल्ला प्रशासन ज्यकुठी कैलालीन् दोखुनु ज्यखँ मिल्याङन् दकेइटेङ आइसोलेसनय ठाइँ दकेइत सिपाही व सशस्त्र पुलिस त ज्य वायन् तय खँ सिदत । उ ज्यय लागिन् जिल्लाय मुलमि भाजु खगेन्द्र प्रसाद रिजाल न पूर्वाधारय लागिन् सिपाही व पुलिस पिस्त जिम्मा बिय खँ सिदमु ।

जिल्लाय मुल मि रिजाल न हङ थं स्वास्थ्य मन्त्रालयन् ढ्याबा बिउरि आले सामान व ज्य य जिम्मा सिपाही व पुलसि मिलैजुयन् यरिउरि खँ सिदत । मुलमी (हाकिम) मि रिजाल न थनुन् नसि तु सरसफाइ, तारबार, इतार व लोखुय व्यवस्थापन यङन् आमु ठाइँकु थेइँत मुल दकेइत सिपाहीपेन थ्येइँ दोन्जु हङनदिर्जु, धनगढी नगरपालिकाय डोजर मुल दकेइत येइदोङ खङ् मुल मि रिजाल न हङन् दिर्जु ।
उ दोखुनु दकेइ दोन्केयन्लि लितङ खाटा थपेरि मल्स थपेङन् उइँरि, उकु होल्डिङ सेन्टर, आइसोलृसन निजी अस्पताल न बि हङन् तय खाटा तङ् उ गेटा मेडिकल कलेजकु तयेन् कोभिड अस्पताल थेंतु दकेइ टेङ खँ जिल्लाय मुलमि रिजाल न सिके दिरहिन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!