Search

थनुय लुँय भाउ

थनुय लुँय भाउ

बाँपीझ्याला, येँ । थनु सोमबार लुँये भाउकु पेस्सर टाका थात थेङन् च्वन । नेपाल लुँ वह व्यवसायी संघ थउ खँ पित हायथे थनु १ नम्बरी लुँ ९० दोल पेस्सर टाका थेङन चोन । आन्थितु मेबु तेजाबी लुँ ८९ दोल गुस्सर टाकाकु ङ्यारि मिरि ज्य जुयन्च्वन । मेगटुल्के ९० दोल टाका कु मिरि ङ्यारि जुयन् च्वँगु जु ।

आन्थि तु वहये भाउङ मेगय स्वयन् थनु थात वङन् च्वन मेग १,२९५।– टाकाकु कायन् च्वँगु जु हर्स थनु १,३००।– टाका थेन्गु खँ सिदत ययन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!