Search

दस्कन्न केन्जु नस्कन थिनागु जीवन !

दस्कन्न केन्जु नस्कन थिनागु जीवन !

पश्चिम तनहुँय ऋषिङ गाउँपालिका वडा ल्याखाः ३ गोमनतालकु च्वंगु ६२ दँय थिमा बुढ्या मिसामिन् निस्ला दस्कन् वयन् दाँछी टुल्के नइत गत्के ढ्याबा मुङ खँ सिदत ययन चोन । आन्थितु सदरमुकाम दमौलीकु च्वंगु घुम्तीमाया नाम दउ मिसामिन् महनी तिवारये लागिन् खर्च छुट्याङन् थउ छेँकु खर्च यङनुङ् वास्ती ङ्यारि त टुल्के दस्कन् मियन् चल्याङन् च्वंगु दमु ।

दस्कन् खेती यरित हातीङ ठाकउ मखे यल्पनु लोखु बगैजु ठाइँये किनारकु बुयन् यउ खेउँ, न्हिच्छिन् ङैइमुठा हायन् पिटाकाकु मिर्न थिस्दोल ढ्याबा दयन्लि दोखुनुङ् न्हिच्छिन् तु म्वकेइरी खँ मजुर थउ त मल्गु खर्च छुट्याङन् मेबु ग्वार्मुङन् बचत यङन् जीवन धानेङन् च्वङ खँ तनहुँये बिष्णुमायान् थउ खँ प्वन्के दिरहिन् ।

घत्के ख्वातउ जङ्गल प्याकु ठाइँकु बुयन् यउ उ दस्कन् दोखुसे प्याटाय संजीवनी जुयन्च्वन । उ दस्कन त ठाँई ठाईथे पर्वते खँन् गिबिङ न्युरो, गिबिङ निहुरो आले गिबिङ निङ्ग्रो हतहिन् । उ दस्कन् कें जुकुन् मखे कि मिखा त तेज ज्वाला बिइरी ज्यङ यतै आले गानो दउपिसिन् दाके ती जुकुन् तोन्सङ यक्कु फाइदा बिरै । तर घत्के मिपिसिन् उ दस्कन त केँ दके नइरी हङन् जुकुन् सिरै ।

व्यास नगरपालिका वडाल्याखाः १२ च्वंगु आईतमायान् उ दस्कन्लान् थिनुन् तु थिदोल न नसि जिम्ङास्सर टुल्के बचत यङ खँ ताकेर्जु । पहाडय झोरखेन्न प्याकु ठाइँकु बुयन् यउ उ दस्कन् गिबिङ बातिचा हाकौ नापलतै हर्ष गिबिङ प्याजीरंग, गिबिङ निख्खुरवँगौ नापलतै । थनकेसि चा व सिमापेन् गांगु ब्यालाकुं उ दस्कन मज्जान् बुयन् ययलागिन् केँ व अचार दके नइत घत्केङ ग्वाहार बिरै । उ तु कारण न ऋषिङ गाउँपालिका वडाल्याखाः १ कु च्वंगु अकला आले नाम दउ मिसामिन् दमौली बजारकु दस्कन मि त लिमलङन् च्वङ खँङ् ताइदत ।

नस्मा जहान त लहित उ तु दस्कन् न ग्वाहार बसयन् च्वन, थउ पि माबाल्गु बातिचा लिङाई त दुःख यर्स गकु ज्ये यरित हातिङ मखे हङन् थन्केसि घाँसीकुवा, जामुने, काहुँशिवपुर, मानुङ, गोल्सा, बैरेनी, झापसटारर साँगे, छाब्दीकु च्वंगु घत्केथें मिसामिपेन् उ तु दस्कन् वयन् हायन् मियन् प्याटा व जहान लहियन् च्वँग खँ थुइदत ।

कृषि ज्ञान केन्द्रय हाकिम व प्राविधिक पिसिन हङथें तु उ दस्कन् तनहुँये झोरलान् वयन् हायन् पोखरा, चितवन, स्वनिगःय ट्वाल ट्वालकु थेङन् च्वन, उ दस्कन न पौष्टिक तत्वन् नसि वासर टुल्के ज्ये बिय लागिनुङ् थुपिसिन् यक्कु तु माग यतै । उ तु दस्कन् व्यापार न लच्छिन् ङैदोलन्नसी ङैङादोल ढ्याबा कम्याङ खँ काँहुशिवपुरये टेकबहादुर थापान् थउ खँ प्वन्ेकेर्जु । दस्कन मदउ अभाव टारेकु थिता केँङ खेङ ज्यङ खेउँ । पर्वते खँन् थिता उखान् हतैले “माल देखेर चाल पाउनुपर्छ,” हङन् हतै ले ।

ेंै

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!