Search

द्वाल्खा लुवङ्गु नुगर !

द्वाल्खा लुवङ्गु नुगर !

बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा”
बल्नी स्वर्न खोनगु सर्गकु नक्ति,
सुन्हि डोन्न खोइँदम द्वाल्खा धर्ति,
म्वग्र यले वन्सङ यले च्वन्सङ्,
मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति ।

पश्चिम खेन्न गणेश द्य:उ च्वन,
त्रिपुरासुन्दरी हाखेन मिखा वन,
थात स्वर्न सरस्वती मन्देश्वरी,
कोत स्वर्न खोनगु बालकुमारी ।

म्वग्र यले वन्सङ यले च्वन्सङ्,
मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति ।

सिंहवनकु रासदेगुर द्य:उ दम,
रानीवनकु वाराणसी खोइँदम,
टुटीपुल्कु तामाकोसी खो दम,
प्याटा खाकेउ या, काँर छ्व दम,

म्वग्र यले वन्सङ यले च्वन्सङ,
मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति ।

बुँ वन्न फस नये घटसीकु च्वङन्,
स्वाँरा वन्न लोखु फोप्सतीकु त्वङन्,
चथिल वनकु काँठापाँगु नये लुवन,
भुइँथिलीकु मलङ्सी खाये लुवन,

म्वग्र यले वन्सङ् यले च्वन्सङ,
मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति ।

बाजाक तर्न वास्ती बिउ द्य:उ,
नित्पुल हङ बुँ दातिकु तु खेउँ,
बात्चा क्वत स्वर्न शहर्पा डाँडा,
घटसी देपान देगलचाये टाँडा,

म्वग्र यले वन्सङ यले च्वन्सङ,
मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति ।

छेर देपान कालिन्चोक भगवती,
चरिकोट दातिकु च्वन पशुपति,
मिखा हाखेन गौरीशंकर हिमाल,
वनकु ह्वउदमु ट्वाङस्वन चिमाल ,

म्वग्र यले वन्सङ यले च्वन्सङ,
मिखाकु भिमसेन द्य:उये मूर्ति,
बल्नी स्वर्न खोनगु सर्गकु नक्ती,
सुन्हि डोन्न खोइँदम द्वाल्खा धर्ति ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!