Search

वडा नाय् विराजमान श्रेष्ठन आश काय ज्य खँ हाती हाती पुरा यरी फर्गु ?

वडा नाय् विराजमान श्रेष्ठन आश काय ज्य खँ हाती हाती पुरा यरी फर्गु ?

अजय प्रधान,
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा ।
थनु सोयन निस्दँ हाखेन भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ य नाय् भाजु विराजमान श्रेष्ठन् द्वाल्खावासीय खेन्नलान् हाती हाती ज्य खँ आश कायन विश्वास यङन तय दउजु आममध्यकु छिजिन हाती पुरा यरी फर्गु हाती यरी मफगुनी थिताल वडा नाय् भाजु विराजमान श्रेष्ठय् सोङ्गु किपा मयजु रेखा शाक्यन थउ क्यामराकु कुङन तय खँपेन थपेलागिन् उकु ब्वयन तरगु । लेङ्गु सोङ्गु किपालान् लिखन टुल्ले सोसीन् ल

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!