Search

द्वाल्खा, तौथल, लिस्ती, दुती व जेठलय नेपाल भाषाय प्रबद्र्धनय लागिन् खलक थापना

द्वाल्खा, तौथल, लिस्ती, दुती व जेठलय नेपाल भाषाय प्रबद्र्धनय लागिन् खलक थापना

बाँपीझ्याला, येँ । थनुुु २०७७ दँ फाल्गुण २६ तिथी ल्या खुन्हु दियालो पार्टी प्यालेस बसुन्धरा येँकु द्वाल्खा, तौथल, दुती, लिस्ती व जेठललान् ययन चोङन नेपाल (नेवारी) भाषालान् न्हुन हाउ खकलपे दातीकु द्वाल्खा, तौथल, दुति, लिस्ति व जेठलये दुज प्रतिनिधि पेन् मुङन् छिजि मा भाषा त यल्पनु म्वात्के तयन् थौ मुचापिस्तं स्येङन् खँ माछ्याल्गु व मालाउ पिस्त यल्पनु लाके सेन्केईय लागिन् हङन् थिता ड्वाकु ज्येखँ हाखेन येइँलौ हङन् दोखुबल्येलान् प्रतिनिधित्व यकुपे नाप खँ जुर । थनुये मुल च्वय खँ (विषय) कु खँ लाइत द्वाल्खा, तौथल, लिस्ती, दुती व जेठलकु नेवार भाषा खँ लाउपे झीम्नस्म नेवार दाजुकिज, तिताकेहेपेन ग्वारमुङन चोङन दिउतन् ।

उ ज्ये खँकु थनुये मुल मी भाषाविद् भाजु नहेन्द्र प्रधानये मुल ज्य खँकु यल्पनुङ द्वाल्खा नेवारी भाषा त ग्वाहार बियन् ययन च्वंगु आले थउ मा भाषा त म्वात्के छ्यालीकु हाई मल हङन लिङायन चोङन दिउ बाँलकु मति तउ ल्यास्मा भाजु उपेन्द्र प्रधानये मुल संयोजकत्वकु ज्य खँ यकु खलक थापन जुयन चोन । उ खलकय ज्य खँ थउ थउ ठाईकु मा भाषालान् ब्वङकुठीकु च्वय खँय साफर पती तकेईत पहल यरीउरी व नेपाल भाषा आयोगकु छिजि मा भाषा खेन्नलान् ज्य खँ यरीउरी मुल उद्देश्य तय वय नाप स्वापु दउ थि थि ज्य खँ यरीउरी लक्ष्य व उद्देश्यन थनुय ज्य खँ यकु खलक थापना जुउ खँ सिदत ययन चोन ।

मुलमी (संयोजक) भाजु उपेन्द्र प्रधान
दुज छ्याञ्जे भाजु बालकृष्ण श्रेष्ठ “पासा“
दुजपेन
भाजु कृष्ण नारायण श्रेष्ठ, द्वाल्खा,
भाजु अमृत श्रेष्ठ ––––––– तौथल,
भाजु पशुपति श्रेष्ठ ––––– तौथल
भाजु भेष बहादुर श्रेष्ठ –– तौथल
भाजु जेके प्रधान –––––––– दुति
भाजु प्रदिप प्रधान ––––––– दुति
भाजु सुन्दर प्रधान ––––––– दुति
भाजु मोहन प्रधान ––––––– लिस्ती
भाजु चमेरी प्रधान ––––––– लिस्ती
भाजु प्रेमबहादुर श्रेष्ठ –––– जेठल

सल्लाहबिउ भाजु, मयजुपेन्
यज्ञकुमार प्रधान, जेष्ठ नागरिक
बालकृष्ण श्रेष्ठ, “दोल्खे” जेष्ठ नागरिक
मदन दास श्रेष्ठ, समाजसेवी, जेष्ठ नागरिक
नहेन्द्र प्रधान, भाषा विद्
मुक्ति नारायण प्रधान, भाषा विद्
अमर कुमार प्रधान, समाजसेवी
विराज मान श्रेष्ठ, नाय् भी.न.पा. वडा ल्याखाः २
शान्त श्रेष्ठ, छ्याञ्जे, नेवाः देय् दवु
सकुना श्रेष्ठ, समाजसेवी
कल्पना श्रेष्ठ, मिसामी
आदर्श प्रधान, पत्रकार
बिष्णु भक्त श्रेष्ठ, नाय् त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालीका वडा ल्याखाः ५
भजन प्रधान, त्रिपुरासुन्दरी ब्वङकुठीय मुलमी
विमल श्रेष्ठ, ल्यास्मा समाजसेवी
हिरालाल श्रेष्ठ, बुद्धीजीवी
गणेश श्रेष्ठ, समाजसेवी
गंगादास श्रेष्ठ, समाजसेवी
बिष्णु श्रेष्ठ, नाय् लिसंगु पाखर गाउँपालीका वडा ल्याखाः ५

दुज व सल्लाहकारकु द्वाल्खा, तौथल, लिस्ती, दुती व जेठल दुपान स्थानिय थाई रुपन चोङन ज्य खँ यङन दिउ भाजु मयजुपिस्त उ खलककु लिवि थपेन यईउरी खँ दउ जुयलागिन् उ थापना जुउ खलक नक शुरु जुउ जुयलागिन् लिवि मेवु ग्वारमुङ ज्य खँकु सल्लाह यङन हाखेन दोखुबल्लेलान् प्रतिनिधित्व यत्के तयन उईरी लक्ष्य तय दमु हङन उ ज्य खँय मुलमी (संयोजक) भाजु उपेन्द्र प्रधानन् थउ खँ प्वन्के दिरहिन् ।

Written by 

Related posts

One thought on “द्वाल्खा, तौथल, लिस्ती, दुती व जेठलय नेपाल भाषाय प्रबद्र्धनय लागिन् खलक थापना

  1. गणेश कुमारश्रेष्ठ

    भाजु उपेन्द्र जी ,
    थाैय संयाेजनकु छिजि माँ भाषा म्वात्केतईत जे खंयाकु खलक गठन जुयकु घत्के घत्के बधाई अले भिंगु टाेनगि ।
    जन विचारकु थिपुल जुममिटिङउ यारिदर्स जिउजाेस ।अले यिउ ङा ठाईय च्वउ मिपेन दात्थिकु प्रतियाेतात्मक कवि गाेष्ठिउ अायाेजना यारि अनलायनतु यनरसउ जिर।
    थाैय संयाेजकत्वकु गठनजुउ खलकन जे यारि थफउ भिन्गुटाेनगि ।सुभाय।

Leave a Comment

error: Content is protected !!