Search

झिम्ङागुर मिस नेवाः नेपाल ११४१ फागुण १५ तिथीकु

झिम्ङागुर मिस नेवाः नेपाल ११४१ फागुण १५ तिथीकु

बाँपीझ्याला, येँ । नेवाः जातिय मिचपिसिन् ब्वकाय सौन्दर्य प्रतियोगीता मिस नेवाः नेपाल ११४१ दँय व्यला लत्के यङ उ पतकय प्रतियोगीता १५ फागुण, ०७७ दँकुु येँय नुगर नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानय ज्यकुठीकु जुई टेङन् चोन हङन् नेप्लीज फेसन होमय नाय् मयजु हेमा मानन्धरन् सिके दिरहिन् ।

मिस नेवाःय प्रतिस्पर्धीपेन, मिस ट्यालेन सुत्ताय ज्य खँ आले थि थि तालिम व भ्रमणन्ली आउ लिखनय प्रतिस्पर्धी यरीउरी तयारीकु चोङ खँ सिदत ययन चोन । झिम्ङागुर मिस नेवाः नेपाल सम्वत् ११४१ कु झिम्ङाँम्ह नेवाः ल्यासिमिसापिसिन् ब्व कायन चोनहिन् ।

नेप्लीज फेसन् होमन थनु सो झिम्ङाँद हाखेनन्सी विशेष यङ नेवाः ल्यासीमिसापे दातिकु उ प्रतियोगीता शुरु यङन् ययन् चोन । ईथितु नेवाः जातीय मुचापेलागिन् लिटिल मिस नेवाः य ज्यखँ ग्वसाग्वयन ययन चोन । नेवाः जातीय भाषा, संस्कृती, कला कौशल, परम्परा व संस्कृतीत म्वात्के तईत ग्वाहार यरीउरीय उद्देश्य तयन उ ज्य खँ यङन ययन चोङ दमु हङन् नाय् मानन्धरय थउ खँ प्वन्के दिरहिन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!