जि सुनी डान्न नसि

जि सुनी डान्न नसि

सुनि डान्न नसि वल्नि मडिन् टुल्ले
यात्कि दुख घत्केउ ज्यान फर्टुल्ले ।
यतिक यार्सउ हात्त नईत तु मगउजाैले
चल्ति हाके जे यात्नउ हात्त उथिन जुयजाैले ।

नई मायर मेवस्त स्याङन अले मेबस्त ख्याङन
नई मायर मेवै खुयन अले मेवै ब्यारलाएन ।
म्वोचोङ्गी जी गुल्पनु मेबै दाै मदउ खाँ लायन
मयात्कि राक गुल्पनु मेबै खेउमखेउ खाँ तायन

जि गर्व यङ्न म्वारि फरगि थाैतु हि चल्ति हाके
थाैतु कमाई याङन नई फरगि थेवाल  पेट खाके ।
थाैतु तई फइमल थाै धर्म अले ईमान जमान
छेर थास्वके  म्वारि फरगि म्वात्के थाै स्वाभिमान 

हेटाैडा-४ चिल्ड्रेनपार्क
२०७७/११/०६

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!