Search

नेवाः देय् दवु धरान वडा ल्याखाः १० खलक थापना

नेवाः देय् दवु धरान वडा ल्याखाः १० खलक थापना

बाँपीझ्याला, येँ । ३० तिथी, माघ लाकु नेवाः देय् दवु धरान वडाल्याखाः १० कु जुउ नेवारपे ग्वारमुङ थिगठन वडाल्याखाः खलक थापना यङ खँ सिदत ययन चोन । भाजु मनोज श्रेष्ठय नायत्वकु थापना जुउ आमु नेवाः देय् दवु खलकय कोकजीकु मयजु भावना कर्माचार्य, मुल छ्याञ्जेकु भाजु मिलन श्रेष्ठ, छ्याञ्जेकु भाजु विमल श्रेष्ठ, ढ्यावाबरिलकु मयजु गिता देवी प्रधान चोङन दिरहिन् ।

नेवाः देय् दवुय केन्द्रिय दुज मयजु लक्ष्मी शाक्यय् मुल आतिथ्यकु सम्पन्न जुउ आमु ज्य खँकु नेवाः देय् दवुय केन्द्रिय दुज भाजु अनिल मास्के, नेवाः ल्याम्ह दवुय केन्द्रिय कोकजी भाजु समिर आचार्जु, १ नम्वरय सल्लाहकार भाजु राजिव हल्वाई, ढ्यावावरिल मयजु चन्दा हल्वाई, दुज मयजु चन्द्रकला प्रधान, नेवाः देय् दवु जिल्ला खलकय प्रतिनिधित्व यङन् दिउ दुज भाजु नन्दकिशोर टमोट, दुज भाजु सुरेन्द्रमान स्थापित, दुज मयजु विद्या शाक्य, दुज भाजु गणेश प्रधान, नेवाः मिसा दवु जिल्ला खलकय सुनसरी प्रतिनिधी मयजु सुमित्रा शाक्य सुत्ता नेवाः मिसा दवु धरानय नाय् मयजु ममता टमोट शाक्यय् सुत्ता जायन दिएन चोङ खँ सिदत ययन चोन ।

न्हुलु थापना जुउ खलक त नेवाः देय् दवुय केन्द्रिय दुज भाजु अनिल मास्केन् पाफके (सपथ)े दिरहिन् ।


आन्थितु धरान १० सिहंबाहीनी देगलय परिषद्य छेँकु ग्वसाग्वय, नेवाः देय् दवु धरानय नगर नाय् भाजु मनोहर शाक्यय नायत्वकु हिल्गु आमु ज्य खँ नेवाः देय् दवु धरानय छ्याञ्जे भाजु अमृत श्रेष्ठन् हिल्के दिए खेउ ।

न्हुलु चुनई जुउ खलक त ईसि बाँपीझ्याला डटकम खेन्नलान् भिङ्गु टोनगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!