Search

जर्मनीय सिमेन्स इनर्जीन नसदोल च्यास्सर कर्मचारीपिस्त लिकाई टेनई

जर्मनीय सिमेन्स इनर्जीन नसदोल च्यास्सर कर्मचारीपिस्त लिकाई टेनई

बाँपीझ्याला, येँ । जर्मनीय सिमेन्स इनर्जीन् आउ यउ पिदँ दुपान नसदोल च्यास्सर कर्मचारीपिस्त पित लिकाईरी खँ पित हायन तरै । विश्वदुपान गत्केङ हिलेन चोन्गु ऊर्जा बजारय कारणन् ज्य खँ यरीउरी वातावरण मदय लागिन् ईनागु निर्णय पित हाय खँ सिदत ययन चोन ।


वित्तीय संरचनात चुस्त तयन कम्पनीय प्रतिस्पर्धात्पक क्षमता थात यईरी उद्देश्य तय कम्पनीय थउ खँ दमु । कम्पनीन ग्यास व ऊर्जा क्षेत्रकु ज्य खँ यङन ययन चोन्गु कर्मचारीपिस्त पित लिकाईटेङ खँ सिदमु । सिमेन्सन आउटुल्ले विश्व दुपान करिव ९० दोल मिपिसिन् ज्य खँ यङन ययन चोन । आउ लिकाईय लागिन् प्रस्ताव यङ मिपेन जर्मनीलान् सोदोल, संयुक्त राज्य अमेरीकालान् थिदोल नस्सर व मेले ज्य खँ यङन ययन चोन्गु सर्छि मिपे रोजगारी मदई टेनई ।

सन् २०२५ य वित्तीय बर्षलान् कट्यारी टेङ कर्मचारीमध्य मुल व्यवस्थापन, प्रशासन व मिईरी खेन्नय जुउ खँ पित हायन तरै ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!