Search

नेवाः सुन्दरीपिसिन् केन्जु ट्यालेन्ट

नेवाः सुन्दरीपिसिन् केन्जु ट्यालेन्ट

बाँपीझ्याला, येँ । मिस नेवाः नेपालय १५ गुर संस्करणकु ब्व कार ओङन्दिउपिसिन् थउ दुपान दउ प्रतिभा केन्जु । स्वःनिगकु ग्वसाग्वय आमु ज्य खँकु ट्यालेन्टकु आप्सीन् थउ प्रतिभा केङ खेउ । ईथी उ ज्य खँकु नेवाः सुन्दरीपिसिन् प्याखन, चिय खँ हरीउरी, भाषण विईरी, किपा च्वय, मे हलिउरी व हस्तकला केईरी ज्य खँ यङ सिदत ययन चोन ।


कँराते संघय नाय् आले नेपाल मुलमी भाजु अशोककुमार श्रेष्ठ, नेपाल टेलिकमय मुलमी भाजु राजेन्द्र श्रेष्ठ, पत्रकार भाजु दिपक श्रेष्ठ, म्ये हल्गु मयजु सविना मानन्धर, नेपाल लिपी गुठीय कोकजी भाजु अनिल स्थापित व बुटिक संघय थापना यकु नाय् भाजु उज्जलकृष्ण श्रेष्ठन् ट्यालेन्स ज्य खँय निर्णय यरीउरीकु चोङन दिउतन् ।


मिस नेवाः नेपाल दुपानय मिस नेवाः नेपाल ट्यालेन्टय उपाधीय लागिन् ट्यालेन्ट शोय ग्वसाग्वर ओङन चोङ खँ नेप्लीज फेसन होमय मुलमी मयजु हेमा मानन्धरन् थउ खँ पोन्के दिरहिन् । ईथितु नेप्लीज फेसन होमन् नेवाः जातीय कला, धर्म, संस्कृती, भाषा व वास्ती ओसिकेईरी व वय पहिचानत सदाङ म्वात्के तईय लागिन् ग्वाहार यरीउरी उद्देश्य तयन दाक्षिण थिपुल मिस नेवाः नेपालकु ग्वसाग्वयन ययन चोङ खँ सिदत ययन चोन ।


थापरेय उ ज्य खँ फागुण ला ७ तिथीकु स्वःनिगय नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानकु ग्वसाग्वर ओङन चोङ खँ उ सोयन हाखेनतु दोसुसेय लागिन् चोके ययन चोन । उ पतकय मिस नेवाः ज्य खँकु झिम्ङाम्ह नेवाः जातीय ल्यासीमिसापिसिन् ब्व कार ओङन चोन हङ खँ मयजु मानन्धरय दमु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!