हानथाप

हानथाप
स्रष्टा मिसु श्रेष्ठ थपलिया

बजै न हङन् चोङ्गुजु “छिजी दोखुनुङ् थिमा तुङ् किज य सन्तान, छिजी चलन अनुसार ब्याहा यङन् लिङ् थिगुर तु छेँ कु मिलै जुयन् चोङ्गु पे जु।“

“हाति जग्गा व ढ्याबा मदय लागिन् खेङ् बजै ?”

“आन्थि उङ् मखे, छिजी व्यापारी जाति । ढ्याबा ए खाँचो खासै मदौ जु । जग्गाङ् गत्केङ ग्वारमुङन तउपे । छिजी गत्केथे व्यापारय क्रमकु लिङायन् चोङ्गुपे उ जुय लागिन् ट्वालय मि (छिमेकी ) बाँलकु थोजु , हार् ग्वाहार थद हङन् मिलईजुयन नाप चोङ्गु पे जु ।“
“छिजी छेँ कु जिमनिस्गुर खलक ए जिमनिस्गुरतुङ् बुथुर दउ जिम निस्टोँ ए ड्वाकु छेँ दउ जु ।”

अजी ए खँ दातिकु तुङ् ट्वाकठुलेन् छयन् हतै “अपार्टमेन्ट थेनागु तुङ् खेङ् ?”
“आनागु वा मखे, आम ताकुए छेँ चा, लुङा, अँट व सिँ आले सुँ य पलि दउ जु ।“

ढ्यावा दर्ङ दर्ङङ् हात्त सुँ ए पलि अजी ?“ आम छक्क परै जुयन् ङेनइ ।

“सुँ ए पलिन् खोङउ कु क्वात, ताप जु कु लुबर ।” लित छिजि ठाँइकु गत्के या पिउ पे जु, सुँ ए खाँचो मदयनुङ खेउ”

“निछि अचानक छेँ मीन नर्जु, गत्के धन व मि मन्त । थिमान मेबुत दोष ल्यात्हीन् । आमुन् लि दोखुनुङ् छुटई जुरहिन् ।”
गत्के ब्याला टुल्के मनमुटाव, राग इबि, देखासिकी बढै जुयन चोन्ङ थिगुर तु खोइदउ छेँ पेन दकेरहिन् ।
“आले ?”
“ब्याला नाप तुङ् पूर्खान् यङ गल्ती लुङ्मोवङ्केर्सङ् घडी ए आवश्यकता ए नाप मेबु जातीए छिमेकीपेन गत्केजुर्सङ् यत्चु ।
गत्के त थउ जात दबाब यउ महसुस जुर ।

थिगुर तुङ् पूर्खाए सन्ताननाप खँ जुर, सहमति जुर । मेबु छिमेकी त दावा यरिलगै जुर्हिन् । आउ हाखेन ए सोयन गत्के ठाइकु ड्वाकु सुविधा सम्पन्न छेँ दकेइरि जुर । बिङ्गु विधान दत, थाबि ड्वाकु शाखा चल्यारी ,पालैपालो नाइके जुइरी । मेबु काँचामाँचाय रुपकु थिमा थिमा नाइके दत ।
ड्वाकु नाइके शक्तिशाली जुर आम्त पालो त्वार्तइ मायार । गुनान पालो पियन चोङ्गु आमत हतार जुर ।
राग, ईश्या बढैजुर ।
निस खलकनङ् ख्याङन् थिमान् मेबे ठाँइकु पेट्रोल ह्वालेन् बिर्हिन् । उ दोखुनङ् खोइ त पियन् चोङ्गु मेबु ट्वाले मि त मौका परै जुर । बल्नि गुनानुङ् मोखोङ्के सलाई च्याङन्बिर्जु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!