Search

थनु लुँय भाउकु च्यासर थात यर

थनु लुँय भाउकु च्यासर थात यर

बाँपीझ्यााला, येँ । मेग्ह सोमबार सोयन थनु लुँय भाउकु च्यासर थात यउ खँ सिदत ययन चोन । छापावाल लुँय भाउ थितोलाय च्यासर थात ययन ९५ दोल सोसर टाकाकु कारोवार जुयन चोन हङन् नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघन थउ खँ पित हायन तरै ।


आईतबार छापावाल लुँय भाउ तोलाय ९४ दोल ङासर टाका जुउजु । महासंघन् हङथे तेजावी लुँय भाउ तोलाकु च्यासर बढई जुयन ९४ दोल च्यासरकु कारोवार जुयन चोन ।
आन्थीतु ओह्य भाउकु निङाटाका बढई जुयन थिदोल सोसर व २५ टाकाकु कारोवार जुयन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!