Search

पुनर्निर्माण प्राधिकरणय ङादँ पुरा जुर, द्वाल्खाकु खुईदोल सोयन गत्के छेँ बनई जुर

पुनर्निर्माण प्राधिकरणय ङादँ पुरा जुर, द्वाल्खाकु खुईदोल सोयन गत्के छेँ बनई जुर

अजय प्रधान,
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ङादँ पुरा जुयन चोन । २०७२ दँ बैशाख १२ तिथीकु ओन्गु भुवाप व आमुसोयन लिखनय पराकम्पनलान् जुउ क्षतीन्ली लितङ दकेईएलागिन् २०७२ दँ पुष १० तिथीकु प्राधिकरण थापना जुउ खेउ ।


प्राधिकरणन् निजी छेँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातात्विक, सम्पदा, सार्वजनिक व सुरक्षा विउय छेँपेन दकेईरी जिम्मा नाप लङ खेङ । तर भुवाप ओन्गु ङादँ व च्यालाकुङ लितङ दकेई ज्य खँ मोदोनी । निजी छेँपेन आउटुल्ले ७६ प्रतिशतन जुकुन ग्वाहारय तेस्रा किस्ता बुझेङ प्राधिकरणय तथ्याङ्ककु दमु ।


आन्थीतु द्वाल्खा जिल्लाकु ङादँ दुपान खुईदोल छेँ बनई जुयन चोन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन आले भौतिक पुर्वाधारय ज्यकुठीन् हङथे आउटुल्ले ङैगुईदोल नस्सर व पिङागर छेँ बरारन जुकुन भुवापलान् प्रभावित जुउ हङन तेस्रा किस्ता काय खोईदमु ।


द्वाल्खा जिल्ला दुपान मुङन ७३ दोल पेसर व खुईचईम्ह भुवाप लाभग्राही मध्य ६९ दोल ङासर झिम्ङाम्हन जुकुन पहिला किस्ता काय खोईदमु हर्स ६४ दोल ९५ म्हन दोस्रा किस्ता कायन तरहिन् । ग्वारमुङन् भुवाप प्रभावित मध्य ९८.९८ प्रतिशत लाभग्राहीन् पहिला किस्ता लिकायकु ८७.९९ प्रतिशत भुवाप प्रभावित जुउ पिसिन् लिखनय किस्ता काय खोईदमु । सोदोल निसर व सुईच्याम्हन आउटुल्लेङ अनुदान सम्झौता यङ खोईमदनी ।

द्वाल्खाय गुगुर स्थानिय तह मध्य दोखुनु सोयन गत्के भीमेश्वर नगरपालीकाय नसर गुईच्याम्ह भुवाप प्रभावितपिसिन् सम्झौता यङ खोईमद । आन्थीतु दोखुनु सोयन कोत बैत्यश्वर गाउँपालीकाय सर्छि व सुईगुम्ह भुवाप प्रभावितन् अनुदान सम्झौता यरी लेङन चोन ।

आन्थीतु तामाकोशी गाउँपालीकाय ३२९ म्ह, शैलुङ गाउँपालीकाय ४७५ म्ह, मेलुङ गाउँपालीकाय ४७० म्ह, कालिञ्चोक गाउँपालीकाय ३२०, जिरी नगरपालीकाय २७७, गौरीशंकर नगरपालीकाय १५० म्ह, बिगु गाउँपालीकाय ३३० म्हन् भुवाप प्रभावित ग्वाहार (अनुदान) कु सम्झौता यरी लेङन चोन्गु खँ सिदत ययन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!