Search

खँ लाई सेईलौं –२

खँ लाई सेईलौं –२
द्वाल्खा नेपाल भाषा खस भाषा
साङत हाती दमु ?साथी के छ ?
बाँलकु ।राम्रो छ ।
येँ गुल्प उईन ले ?काठमाण्डौं कहिले जाने नी ?
ग्वा ठेगान मद नी ।खोई ठेगान भएको छैन नी ।
हात्त छिङ उईन रा ?किन तिमी पनी जाने हो र ?
उई हङ चोईत ठाँई मद । आले छन्त ङेङ क ।जाने भनेको बस्ने ठाउँ छैन त्यही भएर तिमीलाई सोधेको ।
गुन गुन दमु ?को को छ ?
जि व माम र आमा
हात्त मा त यईन ले ?किन आमालाई लाने नि ?
य माय बात्चा सञ्च मद आले जच्यायरीय लागिन्य आमालाई अलि सञ्चो छैन त्यसैले जचाँउनको लागि ।
हाति जुयन चोन मा त ?के भएको छ आमालाई ?
प्याटा स्याकु लातु मालार ।पेट दुख्ने निको नै भएन ।
गुल्पन्नसीले ?कहिले देखिनी ?
जुर सोला पिला ।भयो तिन चार महिना ।
आन्थी जुर्स जिर ङा ना ठाँई मदर्सङ मिलई जुयन चोई क मजी ?त्यसो भए हुन्छ जाउ ना ठाउँ नभएनी मिलेर बसौला नी हुदैन ?
जिर आन्थीनुङ मा त थिताल ङेङन सोई क मजिरा ?हुन्छ तैपनी आमालाई एक चोटी सोधेरृ हेर्छु नी हुन्छ ?
जिर । थिताल हात्त निस्ताल ङेन्सङ जिर ।हुन्छ । एकचोटी किन दुई चोटी सोधे पनी हुन्छ ।
ए साङत मा वा आउ मोओन्गी हङ ए साथी आमा त अहिले नजाने रे ।
ए हात्त ले ?ए किन नी ?

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!