Search

बायुसेवा निगमय हवाई जहाज थनुन्नसी येँ – दिल्ली बोकेउ जुर

बायुसेवा निगमय हवाई जहाज थनुन्नसी येँ – दिल्ली बोकेउ जुर

बाँपीझ्याला, येँ । नेपाल बायुसेवा नियमय हवाई जहाजन थनुन्नसी भारतय न्हुलु दिल्लीय लागिन् मि थोन्गु जुयन चोन । कोरोना महामारीय कारण न यत्ङ थनु सोयन गुला हाखेन चैत्र ११ तिथीन्नसी बन्द यङन तय नेपाल भारत हवाई जहाज गुलान्ली थनुन्सी बोकेई टेङ खँ पित ययन चोन ।

येँ – न्हुलुु दिल्ली गन्तव्यकु नेपाल भारत निस्गुरुङ देशन न्हियन्ही निस्गुर हवाई जहाज बोकेईरी खँ नेपाल बायु सेवा नियमन् थउ खँ पित हायन तरै । निगमय एअरवस ए ३२० विमान येँ गउचरणलान् न्हिनेसय ११ घडीकु न्हुलु दिल्लीय लागिन् बोईरी खँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलन सिके तरई ।

हवाई जहाज बोकेईय लागिन् मल्गु दोखुनु तयारी जुई धोन्गु खँ सिदत ययन चोन । प्राधिकरण न आउय लागिन् थिगुर हवाई जहाज तयार यङन तरै । च्याम्ह विजनेश क्लास, सर्छि व सुईच्याम्ह ईकोनिमीक क्लासकु यात्रु बुयन येँ दिल्लीय लागिन् थनु बोउ जुयन चोन । आमुतु हवाई जहाजन् पेम्ह विजनेश क्लास, सर्छि व पेम्ह ईकोनोमिक क्लासकु मिपेन बुयन येँ पुलिउरी खँ दमु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!