Search

गुँ व्यलाकु गुँली लोखु तोईरी ?

गुँ व्यलाकु गुँली लोखु तोईरी ?

आयुर्वेदकु लोखु तोईरी घडी व आमे मात्रा चोयन तरै । सही व्यला व मात्राकु लोखु तोन्ङ आमुन वासरय ज्य यतै । तर मखेउ तरिकान्, तोई माबाल्गु व्यला लत्के लोखु तोन्गु हर्स नोक्सानुङ यरी फरै । आयुर्वेदय विशेषज्ञ डा. भाजु अबरार मुल्तानीन गुल्प व गुली लोखु तोन्स रोगलान् बचई जुई फरई हङन सिके दियन तरहिन् ।

निस्गीलास लोखु सुनी डोङ कत्ङ तोसिन् । ईथी यत्ङ शरिरलान् विषाक्त पदार्थ पित यर हर्स आले मिर्गोला बाँलस्के तईय लागिन् ग्वाहार यतै । ईथीतु व्यायाम यरी सोयन दश मिनेट हाखेन थिगिलास लोखु तोसिन् । आमुनुङ बाँलकु यतै ।


व्यायाम यङ विस मिनेटन्ली निस्गीलास लोखु तोसिन् जिउ त बाँलकु यतै ।
चिया आले कफि तोई सोयन हाखेन थिगिलास लोखु तोसिन् एसिडिटी जुई मविउ ।
मोरलुई सोयन हाखेन थिगिलास लोखु तोसिन् रक्तचाप थिर तरै ।
जा नई सोयन बच्छी घडी हाखेन थिगिलासन लोखु तोसिन् आमुन पाँचन बाँलकु तकेरै ।
जा नर्ङ, नर्ङ निस्मुथु लोखु कासिन् । जा मज्जान पचई जुर ।
बल्ली निजा नई सोयन हाखेन थिगिलास लोखु तोसिन् गत्के निजा दनगु ।
ठाकउ आले टेन्सन जुउ ताक्कु थि गिलास लोखु तोसिन् । मानसिक आराम जुर ।
डिई सोयन हाखेन थिगिलास लोखु तोसिन् । आमुन नुगरत गत्केङ बाँलकु यतै ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!