जन थेम साँगत दउ

जन थेम साँगत दउ

तौथल नेपाल भाषालान

गणेश कुमार श्रेष्ठ
हेटौडा –४ चिल्ड्रेनपार्क


जन थेम साँगत दउ
भिन्के भिन्के मिलैजुउ
निंछि निछि नापउ च्वगुवे
गिविउ उन्न नापउ ङुगुवे ।
नईत मेथैत नाप नापतु याकुवे
खोकु मेथयन ङा स्याकुवे
गुलेलिन कके झागलचा स्याकुवे ।
चिचा चिचा खाँकु निहु म्वालेन
थौ सागत नापौंतु खुप लोठौवे
गुल्पन खुयन हाय पाँगु वोठौवे ।
सुनिन नसिन वल्नि टुल्ले
नाप नाप जुउवे जिसि
बोइत स्कुल उङ निउकु
बेयन उगुवे हथि इथि
निस्मय दात्तिकु हातिउ मोसुल्के
हकुवे दखुताउ मुथुकु ययउथे
साँगत हङ इथिङ जुईमल
यल्पनु मिलैजुयन च्वईमल
हङ तागुवे मेवसिन खाँ लार्न
जिसिउ गमक्क जुउवे
थौ तु बारेकु बाँलाकु खाँ तार्न ।
नाप नापतु स्कुल वोन्गु
नाप नापतु आखर बोन्गु
नाप नाप तु जे यारि मल हङन
जाँच विउवे नापउ च्वङन
तर जिसि निस्मनु गिविउ जे मलत्कु
थौ देशकु जे मलत विदेश उहीँ हकु
जि वा मोओन्गि साँगत हत्कि जिन
साँगतवा उन विदेश कायन जुर्साै रिन
उङ पिला ङाला टुल्ले खाँ जुउ जिसि
हङथे जे मलत हङन हकु
आमुन लि जिसि सम्पर्क तु मन्त
थनदार गुदा जिदा दई ध्वन
साँगत पुलेन मायानि
सित रा म्वात हातिउ थाहा मन्त
जन मिलैजुउ साँगत गिन तान
पीर परै जुएनच्वन भिन्के जन्त ।।

२०७७/०८/३०

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!