Search

बाँपिझ्याला हातिले ?

बाँपिझ्याला हातिले ?

तौथल नेपाल भाषालान चिय खँ

गणेश कुमारश्रेष्ठ
हेटौडा–४ चिल्ड्रेनपार्क

हावि हावि य छेंँ छेंँकु
गुलि बाँ बाँलाकु बुट्टाकाय
तउतन सिंय ल्वाखा झ्याला
दुविलान पिवि खाईदके
पिविलान दुवि खाईमदके
स्वईत जिउ याङन
क्वाठाकु गुम्सै मजुके
ताजा फस थाया हङन
खिगउ तान्के
मिखान खान्केत्वाकउ थाया हङन
सिंय कलात्मक
बाँँपिझ्याला
तईत याकुतन ।
थनकेसि वा
नक नक चलन यर
दखुनु सिमन्टिय पक्कि छेंँ
डाई लगैजुरिन
थौ वास्तु परम्परा
थौ मुर्तिकला सँंस्कृति
दखु ताइ लगैजुरिन ।
द्वाल्खा नेपाल भाषात
थाँ काईकेत
थौ माँ खाँ त म्वात्के तईत
माँ खाँ लाईत त्वार्तउ पस्त
लितौं खाँ लाईत सेन्केई हङन
थौ माँ खाँकु बाखन ,चि बाखन
चिय खँ ,मुक्तक
समाचार विचार
अन्तरवार्ता विज्ञापन
दखुता तयन
बाँपिझ्याला डटकम
अनलाईन खबरपति
पितयन च्वनेहेन ।
द्वाल्खा खाँ लाउपेन जुकु मखे
तौथल,जेठल,दुति,लिस्तिय
खाँ लाउपसिन
काठमाण्डु,पाटन,भक्तपुरय
नेपाल भाषा स्वयन
व्यागलतु दमु हङन
खाँ ताउपसिन
दखुनु म्वालेन म्वालेन बोनेहेन ,
गुल्त हाति नक यर हङन लाँ सोरेहेन ।
च्वउमि पसिन च्वहेन च्वनेहेन
च्वई मसउ पसिननु
च्वईत सेङन च्वनेहेन
बोई मसउ मथुउ पसिननु
बोइत सेङन च्वनेहेन ।
थौ माँ खाँ म्वात्के तईत
थिगुर अभियान छेल्के तरेहेन
उथि याङनतु दखुनु दखुनाप
लाहा वोठयन ग्वाहालि यार्स
थौ माँ खाँ लिविटुल्ले
म्वात्के तई फरेहेन ।
हावि हावि मच्वउ मि जि
नक थौ माँ खाँकु च्वईत
सेन्सउ यातगि
बाँपिझ्याला डटकमन
पितयन हौसला विरै
च्वउमि पेन दखुदखुतउ
संसारकुतु मोंसिकेरै ।
बाँपिझ्यालाय
चिचा चिचा प्वाकललान
प्रकाश दुपान उङथेंतु
बाँपिझ्यालाय प्वाकललान
भाषिक चेतनाय प्रकाश दुंथ्वङ
बाँपिझ्यालाय घत्के घत्के
उन्नति प्रगति थोजु
चोनगि यिउतु भिंगु टाङन ।


२०७७/०८/२७

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!