Search

रिक्साकु त्वारतय सात लाख लिपुकेर्जु

रिक्साकु त्वारतय सात लाख लिपुकेर्जु

बाँपीझ्याला, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज महानगरपालीका वडा ल्याखाः १४ चोङनदिउ रिक्सा चल्याकु देवराज वर्मान् रिक्साकु त्वारनय सात लाख चालिस दोलय लाम्जा सुत्ता सम्वन्धीत मित लिपुल्के विय खँ सिदत ययन चोन ।


भारतलान् छेँ पुल्लीरी व्यलाकु घोराही उपमहानगरपालीका वडा ल्याखाः ५ दाङ चोङनदिउ दत्तबहादुर नाथय रिक्साकु त्वारनय ढ्यावा सुत्ता लाम्जा जिल्ला पुलिसय ज्यँकुठी थेङन लिपुल्केय बाँकेय प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानान् सिकेदिरहिन् ।


आमुन हङथे रिक्साकु लाम्जा त्वारतय सियकत्न जिल्ला पुलिसय ज्यँकुठी बाँकेकु खबर विय खेउ । लाम्जा व ढ्यावा नाप ताङ्गु खबर ताउ पुलिसन सडककु तय सिसि क्यामराय ग्वाहारन नाथ गए भे१ह ५०११ नम्वरय अटोरिक्सा पहिचान यङन चालक त खबर यङन्ली ढ्यावा लिपुल्केय खेउ ।
पुलिसन रिक्सा चल्याकु बर्मात स्वाःपु तयन ढ्यावासुत्ता लाम्जा मग्याङ खेङ ।

लाम्जा बुयन पुलिसय ज्यँकुठी थेन्गु बर्मान पुलिसय हाखेन सम्वन्धीत मित ढ्यावा सुत्ताय लाम्जा लिपुल्केय खेउ । थिगुर खँ प्रविधीय विकासय कारणन् थनु ताई धोन्गु लाम्जा सुत्ताय ढ्यावा नापलङकु छिजि दोखुनु खुसी चाईमल हङन् पुलिस उपरीक्षक रानान थउ खँ हङन दिरहिन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!