निस्गुर मुक्तक

निस्गुर मुक्तक

तौथल नेपाल भाषाकु
गणेश कुमार श्रेष्ठ, हेटाैडा-४ चिल्ड्रेनपार्क


बाँलाकु बाँलाकु साेन य किपा गिनान जुकु हाय खेङ?
आन्थिन्तु हाेय खेउ रा थाैतु पिय ठाईलान खाय खेङ?
याैता जुर्सउ थाै वा साेन य खास पारखी थे लगै जुर
साेयन च्वई थिन साेन खान्न रस्तायन था‌ैनाप खाँ लाय खेङ।

साेन मुसुक्क ङिलेन हाेय थेन्तु सदाउ सदाउ ङिलि थद
दखु दखु दु:ख पीडा लुम्वङन्के सदाउ सदाउ हाचिलि थद
बाँलाकु बाँलाकु साेन साेयन छेंलान गिविउ पिंलुई थद
साेन य शक्ति गुलि जुकुन राक याङन च्वगुतउ
वालस्के हेकेई फर ।

२०७७/०८/१९

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!