Search

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावरय चोय खँ

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावरय चोय खँ

बाँपीझ्याला, अपर तामाकोशी हाईड्रोपावरय थउ वेभ साईटकु चोयन तयथे अपरतामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडय शेयर ङ्याङन तउ द्वाल्खा जिल्लाय स्थानिय वासिन्दापे शेयर अभौतिकिकरण यङन थउ हितग्राही खाताकु ग्वारमुईय लागिन् शेयर व दरस्वास्त फाराम नम्वर भरेङ वेभ साईटकु दुत ओङन थउ हितग्राही नम्वर, बाजेय नाम, व स्वाःपु तईरी ल्याखाः नम्वर अध्यावधी यरीय लागिन् ईनाप यङन तरै ।

उ हाखेनतु पित कायन तरै च्वय खँ खेङ तर गुनुङ द्वाल्खावासी दाजुकिंज, तिताकेहेपे त्वार्त चोन्स यरीए लागिन् ईसिन थपिस्त लुँओन्के वियन तरगु ।


आमु विवरण दरखास्त फारामकु दउ विवरणनाप छ्याङन सोयन जुकुन शेयर खाताकु ग्वारमुयङ हङ खँङ आमु वेभ साईटकु चोयन तय खँ सिकेरगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!