Search

कत्छीन्के जिउय तउल कोत काईत न्हियन्ही इमलीय ति (जुस) तोसिन्

कत्छीन्के जिउय तउल कोत काईत न्हियन्ही इमलीय ति (जुस) तोसिन्

बाँपीझ्याला, एजेन्सी । इमली (तित्री) न नय चिजपे स्वाद थात कारै । वय नाप नापङ तउल कोत काईतङ ग्वाहार यतै । उ जुयलागिन् वय वारेकु थपिस्त सिकेईत ईजिन नेपाली व अग्रेजी भालान् छिजि नेवाः भाषाकृ उल्था यङन उकु चोयन तरगु । उ थिनाल दोखुसेनुङ ब्वङन स्वस्थ जुईयलागिन् ईनाप यतगु ।

ईमलीय तिन् दाकु घट्यातै :
ईमलीकु गत्केङ थि थि गुणपेन नापलतै । उकु भिटामिन सी, ई, बी, क्याल्सीएम, आइरन, म्याग्रीज, पोटाशियम, फास्फोस व फाईबर थिनागु पदार्थपेन भरपुरकु नापलतै । गुनानरी जिउकु दउ दाकुपिस्त ईत्केतै ग्वाहार यतै ।

गिथी तकेईरी ति (जुस) ?
ईमलीत बाँलस्के सिलिउरी व आमुदुपान दउ पुया पितकाईरी व आमुत निस्गीलास लोखुकु तयन दाकेईरी । आकुलान्ली १० मिनेटटुल्ले दाकेईरी । दायन्ली आम्त पितकायन ति पितकाईरी आमुन्ली खोगकेईत त्वारतईंरी । उ ति न्हियन्ही त्वन्ङसिन् तउक कोत यउ खँ सिदत ययन चो । आले वत स्वाद दकेईत कस्तीङ छ्यारी फरगु ।

पाचन प्रक्रिया दन्दुरुस्त दकेईत व कोलेस्ट्रोल कोत काईत ग्वाहार यतै ः
ईमलीय ति अपच जुर्ङ, कब्जीयत व मोईरी समस्यालान् टायन दकेरै । उन पाचन प्रक्रिया बलियो दकेरै । वय नाप नापङ कोलेस्ट्रोल बढई जुई मविउ ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!