Search

लुँय मोल थात यर, तोलाकु गुली थेन्जु ?

लुँय मोल थात यर, तोलाकु गुली थेन्जु ?

बाँपीझ्याला, येँ । नेपालय बजारकु मंगलबार लुँय मोलकु सामान्य थात ययन चोन । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायीये खँ थेँ छापावाल लुँय मोलकु ङासर बढई जुयन ९० दोल ५०० शरकु कारोवार जुउ खँ सिदत ययन चोन ।
उ सोयन हाखेन सोमवार छापावाल लुँ तोलाय ९० दोलकु कारोवार जुउ खेङ । ईथीतु तेजावी लुँ तोलाकु ९० दोल ५० टाकाकु कारोवार जुउ खेङ । उतु दातिकु मंगलबार ओह्य मोललुङ बढई जुयन चोन । सोमबार तोलाकु ११२० टाकाकु कारोवार जुउ हर्स थनु मंगलबार ११५० कु कारोवार जुयन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!