Search

सुन्तलाय ङागुर फाईदा

सुन्तलाय ङागुर फाईदा

बाँपीझ्याला, एजेन्सी । चिकउलाय व्यलाकु सुन्तलाय मौसम जुयलागिन् निवारकु चोङन सुन्तला नई रसलारहिन् आले नयनुङ चोनहिन् । ईथि सोर्ङ उ बाँलकु खँ थे लगई जुर तर सुन्तलाकु पोटाशियम, भिटामिन सी, फ्लेबोनोईड्स व फाईवर थिनागु तत्व नाप लत । गुनानरी स्वास्थ्य लागिन् गत्केङ फाईदा यतै । वय नाप नापङ सुन्तलान् नुगर त स्वस्थ्य तईत व रोग प्रतिरोधात्मक बढ्यारी त फाईदाजनक जुर । तर गुङ गुङ घडीकु सुन्तलान बेफाईदाङ यरी फरई ।

कोस सम्वन्धीय समस्याः
सुन्तला भिटामिन सिय मुल स्रोत खेङ । उन खोगउकु देसानलान् बच्यातै । तर उकु गत्केङ दउ भिटामिन सिन शरिरकु दउ क्याल्सीय त असर पु¥यातै । गुनानरी कोस जोड्र्नी खेन्न समस्या पित काई फरै । वय नाप नापङ गत्केङ सुन्तला नर्ङ आँस्टियोपोरोसिसलान् पिडित जुईरी समस्या गत्के जुर । आमु जुयलागिन् मल्गु ठिक्कन जुकुन सुन्तला नई मल ।

हिकु चिनीय मात्रा बढई जुर :
सुनी सुनी प्वङ्ला प्याटाकु सुन्तलाय ति (जुस) तोन्ङ हिकु चिनीय मात्रा बढई जुर ।

प्याटा सम्वन्धी समस्याः
भिटामिन सि सोयन पिपान सुन्तलाकु गत्केङ फाईबर दमु । गुनान प्याटा नाप ट्वाकस्याकु थि थि समस्यापेन यर ।

तउल बढई जुईरी :
भिटामिन सिन् शरिरकु मेटाबोलिज्मलाई स्वस्थ दके तरै । तर भिटामिन सिय मात्रा गत्के नर्ङ मेटाबोलिज्मत नासयरी फरई । गुनान तउल सन्तुलित यरीउरी प्रक्रियात ढिला दकेरै आले तउल बढई जुईरी समस्या पित हाई फरई । गत्के स्ुन्तला नर्ङ फाईबर व कार्बोहाइड्रेटय मात्रा बढई जुर । गुनानरी प्याटा स्याकु व तउल सन्तुलन यरीत ठाकई फरई ।

एसिड रिफ्लेक्सनय चिन्ताः
प्वङ्ला प्याटाकु सुन्तला नई मटे । प्वङ्ला प्याटाकु सुन्तला नर्ङ एसिड बढई जुईरी न्हिछी ग्यास चोईरी, नुगर हियईरी, मुड खराव जुईरी, डाकर यईरी थिनागु समस्या पित यर । तर गुनुङ व्यक्तिन न्हिछीय थिगर आले निस्गर सोयन गत्के सुन्तला नई मटे ।

स्वास्थ सम्वन्धीय खँ जुयलागिन् ईसिन नेपाली खस भाषालान् छिजी द्वाल्खाय नेपाल भाषाकु उल्था यङन थपिस्त ब्वन्केईय लागिन् मेह यङन चोनगु । उ स्तम्भ गिनागु लगई जुर थपेङ हाती खँ दर्स ईसी ईमेलु खँ छुसाईत ईनाप यतगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!