Search

बुधबार लुँय भाउकु थिदोल घटई जुर, गुली जुयन चोन कारोवार ?

बुधबार लुँय भाउकु थिदोल घटई जुर, गुली जुयन चोन कारोवार ?


बाँपीझ्याला, येँ । बुधबार लुँय भाउकु थिदोल टाका कोत ओङन चोन । उ हप्ताकु लगातार घटई जुयन चोन्गु लुँय भाउ लितङ बुधबार घटई जुयन चोन । नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघन् थउ खँ पित हायथे मंगलबार लुँय भाउ तोलाय ९२ दोल ङासरकु कारोवार जुउ हर्स थनु बुधबार घटई जुयन ९१ दोल ङासर टाकाकु कारोवार जुयन चोन ।


आन्थीतु महासंघन पित हायथे थनु ओहय भाउकु थितोलाकु ङाटाका कोत ययन चोन । मंगलबार थितोलाय थिदोल सर्छि व चैईटाकाकु कारोवार जुउ हर्स बुधबार थिदोल सर्छि व नैङाटाकु कारोवार जुउ खँ पित हायन तरै ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!