मिचय कर्म

मिचय कर्म
हरि श्रेष्ठ “अनन्त ”

लाहाकु यँस, ड्वाकाकु घाँस
बुइतु मल हँ ।
मिचय जन्म हारैजु कर्म
सहयरीतु मल हँ ।

जन बा वा बेस्न निष्ठुरी गुलि
मन गुल्पनुङ पग्लई मोजुर ।
ह्वार्र खोबी हार्न सिनुङ
मान् थिपुल उङ ङेन्द मायार ।

हुक्नछेँ नानीय लाहाकु साफर
गुल्पनुङ टुटै मोजुर ।
लाहाकु जन यँस हो ड्वाका
गुल्पनुङ छुटै मोजुर ।

सुनीतु डोङन् चिलासाय सखिपेन्
सोहोरेरीतु मल हँ ।
मिखाय खोबी तोङन जीन्
सहयरीतु मल हँ ।

हुक्नछे नानी गत्के बोङन्
डाक्टर जुयन च्वन ।
जन बा हो मा उरी
पापी जुयन च्वन ।

ब्वङ कुठीय मुल सोर्ङ सोर्ङ
जोवन उँई दोन्जु ।
उमा, सिता भृकुटी जुइरी ।
माङस जुई दोन्जु ।

हाउ खोबी मेटै मोजु गुल्पनुङ
सहयरीतु ठाकर ।
मिचय इच्छा पाइलट जुइरी
मन् न टोई जुकुन जुर ।

Written by 

Related posts

One thought on “मिचय कर्म

  1. गणेश कुमार श्रेष्ठ

    भाजुहरि श्रेष्ठन च्वय चियखँ घत्केउ बाँलत । उथितु याङन च्वयन च्वईसिन भिन्गु थ्वजु।

Leave a Comment

error: Content is protected !!