Search

लुँय भाउ कोत यर, तोलाय ९४ दोल ४ शर

लुँय भाउ कोत यर, तोलाय ९४ दोल ४ शर

बाँपीझ्याला, येँ । नेपालय बजारकु बिहीबार लुँय भाउकु ओल्तेचा कोत ययन चोन । बुधबार तोलाय ९५ दोल सर्छि कु कारोवार जुउ जु छापावाल लुँ बिहीबार घटई जुयन कोत ययन ९४ दोल पेसर थेङन चोन ।


ईथितु तेजावी लुँ तोलाय ९३ दोल गुसर टाकाकु कारोवार जुयन चोङ्गु खँ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघन थउ खँ पित हायन तरै । ईथीतु ओह्य भाउकु बात्चा कोत ययन चोन । बुधबार तोलाकु थिदोल निस्सर व सुईटाकाकु कारोवार जुउ हर्स थनु बिहीबार थिदोल निस्सर व झिम्ङाँटाकु कारोवार जुउ खँ महासंघ न सिके तरै

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!