Search

डण्डीपुरय ख्वाटा (दाग) हट्यारीत भान्सा कुठाकु नापलकु ङागुर चीज वाई फरगु

डण्डीपुरय ख्वाटा (दाग) हट्यारीत भान्सा कुठाकु नापलकु ङागुर चीज वाई फरगु

बाँपीझ्याला, एजेन्सी । ख्वालकु यउ डण्डीपुरय ख्वाटा (दाग) न गत्के मिपिस्त सत्याङन तरै । ईनागु ख्वाटा टाहागउ घडीटुल्ले ख्वालकु चोङन चोङ लागिन् गत्के मिपिसिन पिर कारहिन् । गुली मिन वा ईनागु ख्वाटा हट्यारीत थि थि वासर दलेहिन् ।

तर ईनागु ख्वाटा हट्यारी त ल्याङ वासर न मेवु छेउरी य समस्या पित काई फरई । उ जुयलागिन् ईनागु ख्वाटा हट्यारीय लागिन् भान्सा कुठाकु दउ ङागुर चीज वासरय रुपकु वार्गु हर्स गुनानरी ख्वालय ख्वाटा हट्यारीय लागिन् ग्वाहार यरी फरई ।

घ्युकुमारीय चिकन :
छेउरीय रेखदेखय लागिन् घ्युकुमारी गत्केङ फाईदाजनक मानेतई । उ छेउरी त न्यालउ दकेरै । तर उ मेवु हातीङ यतै हर्स ख्वाटा यईरीङ कम यतै । डण्डीपुरय ख्वाटाकु न्हियन्ही घ्युकुमारीय चिकन ल्यात्ङसिन् चछिन ख्वाटा हटई जुर ।

ट ट्री चिकन :
उ चिकनकु एन्टिब्याक्टोरियल गुण नाप लतै । वल्तेचा नरिवलय चिकनकु टी ट्रीय चिकन निस्टीक थोप्ला तयन छ्याङन ख्वाटा दउ ठाँईकु दलेरसिन् । चिकन ल्याङ १० मिनेटन्ली मनक्वाकु लोखुन च्वाल्सीन् ।

ओगउ चिया (ग्रीन टी) :
ख्वालय लागिन् ओगउ चिया गत्केङ फाईदा यतै । लोखुकु ओगउ चियापतीय व्याग दईरी व आमुन्ली दाकेईरी आकुलान्ली लोखु खोगकेईरी । आक्लान्ली ख्वाटाकु दलेईरीउरी आकुलान्ली वल्तेचा घडीन्ली ख्वाल लोखुन च्वाल्नसिन् ख्वाल यचर ।

कस्ती :
कस्ती हाकउ ख्वाटा, खिटी त गत्केङ फाईदा यतै । कस्तीकु एन्टिव्याक्टेरियल व एन्टिइन्फ्लेमेटरी गुण दउ जुय लागिन् उन ख्वाटा हट्यारी त गत्केङ ग्वाहार यतै । दाग दउ ठाँईकु थि – निस्गुर टिक (थोप्ला) कस्ती दलेङ चच्छी त्वार्तईरी आले सुनी च्वाल्ङसीन् ख्वाल यचन ओन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!