Search

कोरोनाय कारण न गुसाईँकुण्ड शुन्य

कोरोनाय कारण न गुसाईँकुण्ड शुन्य

बाँपीझ्याला, रसुवा । कोरोनाय महामारी शुरु जुय नाप नापङ रसुवाय मुल पर्यटकिय ठाँई गोसाईँकुण्ड सुनसान जुयन चोन । गुल्प गुल्प थिम्ह निस्म मिपेन हेलिक्याप्टर गएन कुण्डय दर्शन यत ओन्सङ चहल पहल मदयलागिन् व्यापार मद हङ व्यवसायीपे थउ खँ दमु ।

तर पहिला पहिला जुर्स दुपानाय पिपानाय पर्यटक पाउँनापेन हुल तु लगई जुउ जुँ थुनकेसी । तर उ पतक न शुन्य तु खोईदमु । दोखुनु सोयन गत्के कुण्ड उतु क्षेत्रकु लकु जुयलागिन् ब्वईयलागिन्, सोईयलागिन् नाप नापङ तीर्थय लागिन् दोल दोल पर्यटक पाउँनापेन गोसाईँकुण थेङन चोनहिन् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!