Search

नेपाल सम्वत् ११४१ किँन

नेपाल सम्वत् ११४१ किँन
भाजु सोमकृष्ण श्रेष्ठ “द्वाल्खामी”
भी.न.पा –२, द्वाल्खा

आउ ओमान

नेपाल संवत थनु ११४१ कु किँन तर ओयत अझङ राज्यन् थउ देशय सरकारी ज्यखँ कु छ्याली मल हङन हार्सङ व्यवहारीक रुपन आधिकारिक ल्याखान् छ्यालेन्तय मद नि । खाली छिजी नेवार अझ हरि मल्स स्वःनिगय नेवार पिस्न जुकुन उ संवत त मानेङन चोङ दमु तर आउ गसान गसान स्वःनिग सोयन पिपानाय नेवारपिसिनुङ मानेङन ययन चोङ खोईदमु ।


विक्रम संवत् हङ भारतलान् यउ अर्थात नेपालय थउ तु मौलिक संवत मखे । लित भारतकुङ सरकारी ज्य खँकु उ संवत चल्यारि तुङ त्वार्तइ धोन्जु । आन्थि जुयनङ छिजी थउ मौलिक संवत नेपाल संवत त अझङ नेवारपे जुकुन संवत थें यङन छिजी नेवार पिस्न जुकुन मानेरी मल हङन चोङ दमु । खेङ काठमाण्डौ उपत्यका त जुकुन हाबी नेपाल हकु आले आँकुय नेवार पिस्न जुुकुन नेपाल संवत म्वात्के चोनहिन् । छिजिङ द्वाल्खा संवत दउ जेउ हाबी तर छिजिन आमेबारेकु हातिङ तथ्यपेन थनु टुल्के नापलङन् तय मद । थनु देश थिगठ (एकिकरण) यङन थि जुइ धोङ व्यलाकु आले आमु थिजु देशय नाम तु नेपाल हङन जुइ धोङ अवस्थाकु नेपाल संवत तु नेपाल देश दुपान छ्यालिमल ओय लागिन् छिजी दोखुनु नेवारपेन् थि जुर्गु हर्स जुकुन सफल जुई फरै हङ जिन थुय खँ खेङ ।

आमुकारण न छिजी द्वाल्खामीपेनुङ उ मौलिक संवत नेपाल संवत त राज्यकु स्थापित यरि लागिन् राज्य त दवाव स्वरूप यल्ले चोन्सङ दु नुगरन्नसि तु ङाकैई मल हङन् जिन् दोखुसेतङ इनाप यतगी । आले उन्न उन्न न्हुलु दँ नेपाल संवत ११४१ य ब्यालाकु दोखुनु देश दुपान पिपान चोङ्गु नेपाल मी पिस्त दु नुगर न नसि भिङ्गु टोनगी । शुभाय् ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!