Search

मिस नेपाल २०२० दँकु निथिम्ह न ब्व काउ जुर

मिस नेपाल २०२० दँकु निथिम्ह न  ब्व काउ जुर

बाँपीझ्याला, येँ । थापरे दँकु २६ गुर नेपाल सुन्दरी प्रतियोगीताकु २१ म्ह ल्यासीमिसा पिसिन् व्य काईरी खँ दउ सिदत ययन चोन । ईथी ब्व काई टेनई हङ हिडन ट्रेजन मिस नेपाल २०२० थउ खँ पित हायन तरै । आमु व्व कायउ हङन् सिके दिरहिन् ।
ब्व कायन दिउ मध्यकु मोरङ, काभ्रे, दाङ, ख्वप, येँ व चितवनलान दउ खँ सिदत ययन चोन । ब्व कायउपे लिखनय ब्व कायन थउ त त्यात्केईरी ज्य खँ उतु यउ मंसिर २० तिथीकु जुउ खँ सिके तरई ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!