Search

नेपाल सम्वत् ११४१ व्यलाकु राष्ट्रिय विभूती शंखधर साख्वाः व द्वाल्खा चरिकोट

नेपाल सम्वत् ११४१ व्यलाकु राष्ट्रिय विभूती शंखधर साख्वाः व द्वाल्खा चरिकोट

अजय प्रधान,
बाँपीझ्याला, द्वाल्खा । द्वाल्खा जिल्लाय सदरमुकाम चरिकोट बजारकु शंखधर चोककु अझ बाँलस्केईरी खँ सिदत ययन चोन । राष्ट्रिय विभूती शंखधर साख्वाः दकेउ खलक न चरिकोट बजार भालु खोय चुकाकु दकेय तय शंखधर चोक त अझ बाँलस्के व्यवस्था यङन दकेईरी खँ पित हायन तरै ।

नेपाल सम्वत् ११३८ आले विक्रम सम्वत् २०७५ दँकु दकेय आमु शंखधर साख्वाःय शालिक दकेयन्ली आमु ठाँईय नाम शंखधर चोक हङन नाम तयन तरै । उ खलकय नाय् भाजु राजेन्द्र मानन्धरन् नेपाल सम्वत्य प्रर्वद्धक राष्ट्रिय विभूती शंखधर साख्वाःत लुँवन्के दकेय आमुय प्रतिमा शालिक दकेन्ली थनुकेसी उ चोक बाँलङन ययन चोन हङन् थउ खँ प्वन्के दिरहिन् ।

उतु दातिकु नेपाल सम्वत् ११४१ य व्यला लत्के द्वाल्खा सुत्ता नेपाल सम्वत्य व्यलाकु थि थि ज्य खँपेन जुयन ययन चोन । तर थापरे कोविड १९ य संक्रमणय कारणन् थापरे नाह्ग नाह्गथे ¥याली सुत्ता थि थि मिपेन ग्वारमुङन् यरीउरी ज्य खँ जुयन मोचो ।

आमु नेपाल सम्वत् त मानेङ त निरन्तरता वियन थापरेङ नेपाल सम्वत्य व्यला लत्के माला फिकेईरी व चिया तोन्केईरी ज्य खँ दउ खँ सिदत ययन चोन ।

लुवँन्केई मल्गु खँ हाती हर्स नेपाली जनता ऋणकु डुबई जुयन चोङ ताक्कु ऋण मोचन यङन नेपालय समाज त सुधार यङन नेपाल सम्वत् प्रचलनकु हाय खेङ । उ छिजि दोखुसेय सम्वत् जुय लागिन् दोखुसेनुङ ङाकेईलो हङन दुपान नुगरलान्नसी भिङ्गु टोनगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!