Search

थापेरय लक्ष्भीपूजा ईनागु खोईदत–ल सोसीन किपा ।

थापेरय लक्ष्भीपूजा ईनागु खोईदत–ल सोसीन किपा ।


बाँपीझ्याला, येँ । तिवारय दोश्रा न्हि आले शनिवार बल्ली सन्ध्यालकु छँे छेँकु लक्ष्मीय पूजा यत्हीन् । कोरोनाय कहरय कारणन दातिकुङ नेपाली दाजुकिंज, तिताकेहेपिसिन् छेँ छेँकु लक्ष्मी दुत कारहिन् । गुन गुनान गिथी लक्ष्मी दुत कार्जुले ल सोसीन किपा थपेलागिन् किपा उ ब्वयन तरगु ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!