Search

ल्यास्मा व्यवसायी राकेश श्रेष्ठ – मंगल कृष्ण श्रेष्ठ

ल्यास्मा व्यवसायी राकेश श्रेष्ठ – मंगल कृष्ण श्रेष्ठ

बाँपीझ्याला दुपान:
द्वाल्खा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालीका वडा ल्याखाः २ पाखलतीकु बा भाजु कृष्ण श्रेष्ठ व मा मयजु योगमायाँ श्रेष्ठय कोखलान् २०२५ दँ असोज १७ तिथीकु जन्म जुउ जेठा कय भाजु राकेश श्रेष्ठ (मंगल कृष्ण श्रेष्ठ) खेङ । थउ मुचाय व्यला बजईय नाप पाखलतीकु हुर्कई जुर्ङ जुर्ङ वय नाप नापङ स्कुल ब्वई धोङ्नली २०४४ दँकु स्वःनिग जायन दियन प्रधान ईन्जीनियरिङ्ग वर्कशप कुमारी पार्टीकु दाजु श्यामकृष्ण प्रधाननाप ज्य यङन वय नाप नापङ बल्ली बल्ली पाटन क्याम्पस ब्वङन जिवन हिल्के ययन चोङ्गु भाजु श्रेष्ठन उ व्यलाकु थउ कम्याङन थउत लहि मल्गु व्यला जुयलागिन् गत्केङ दुःख यङन सुनिन्नसी बल्ली टुल्ले ज्य खँ यङ लुओन्के दिरहिन् ।


भाजु राकेश श्रेष्ठन् २०४९ दँकु थानकोटय मयजु रश्मी श्रेष्ठ नाप व्याहा यङन दिरहिन् । थिम्ह कय बाबु सुजन श्रेष्ठ व थिम्ह मिच मई सुस्मीता श्रेष्ठय बा भाजु श्रेष्ठन् प्रविणता प्रमाण पत्र तह टुल्ले ब्वङन तयन दिरहिन् । ड्वाकुरी कय अष्ट्रेलियाकु विजनेस म्यानेजमेन्ट ब्वङन चोन हर्स चिचाउरी मिच विएसी नर्सिङ विषय ब्वङन चौथा दँ कु चोन । ईथि थउ दुःख सिर्सङ कय व मिच ठाईकु थेन्केई फयकु थउ व कालात रश्मी गत्केङ खुसी चायन चोङ खँ सिके दिरहिन् ।

राकेश श्रेष्ठ, कालात रश्मी श्रेष्ठ कय् सुजन श्रेष्ठ व मिच सुस्मीता श्रेष्ठ


प्रधान ईन्जिनियरिङ्गकु झिदँ झिम्थीदँ टुल्ले मेह आले दुःख सुखन् ज्य यत्ङ यत्ङ बाँलस्के ज्य सई धोङन्ली २०५५ दँनन्सी थउ आले कालात रश्मी श्रेष्ठय मेह व शुभचिन्तकपे ग्वाहारलान् थउतु आर.के.ईन्जिनियरिङ्ग नामलान् थिगुर कम्पनी चल्के ज्य खँ शुरु यङन ययन चोङन दिरहिन् । कारखाना चल्केन्ली ङादँखुदँ डेराकु चोन्सङ लिवि चापागाउँ ओङ चक्रपथ मुलय चोककु डोङन तय थउतु छेँय ब्व ट्वोकु कारखान हिल्के ययन चोङन दिरहिन् । आमताक्कु जिन मेवेकु ज्य यकुई हर्स आउ जिन थउतु झिम्ह झिम्ङाम्ह ज्य यकु मजदुरपिस्त ज्य वियन कारखाना हिल्के ययन चोनगी हङन थउ त गौरव लगई जुयन चोन हङन् सिके दिरहिन् । थिगुर निस्गुर थिगुर निस्गुर यङन थि थि ङागुर खुगुर मेसिनपेन ग्वारमुङन ज्य हिल्के ययन चोङ खँ सिदमु ।


थनुकेसी सम्पूर्ण ग्रील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाय थापना यकु नाय्, स्टील तथा व्यवसायी संघय बरिष्ठ कोकजी, सम्पूर्ण ट्रेडय संचालक व टुटेपानी टोल सुधार समितीय नाय् जुयन सामाजिक व व्यवसायीक ज्य खँ यङन पेम्हय परिवारनाप खुसी चायन ययन चोङन दिरहिन् ।
यउली दुःख जुर्सङ मेह व आतई मोजुयन ज्य खँ यर्स मजिउ व मोजु हङ हातिङ मदउ जुयन चोन हङ थउ विश्वास व अनुभवय खँ लुँओन्के दिरहिन् ।

छेँय छतकु पियन तय भान्टा व प्याज खाएन चोङ ।


ईथितु नाप नापङ कालात मयजु रश्मि श्रेष्ठन् हाखेन हङन दिरहिन् सायद ईसि निस्मय भाग्य त देउन मिखाा खोङन आशिक वियन ज्यउ बाँलस्के ज्य खँ यरीत थउ कईमु सफल जुयकु खुसी चारगी उली व्यवस्था यरेउ बारमपउँई थनु उली व्यवस्था यङन दिरहिन् उ खुसीय खँ खेङ हङन थउ मनय खँ प्वन्के दिरहिन् ।


द्वाल्खा त्वार्त ययनन्ली थउ ज्य खँकु गत्के थायन द्वाल्खाय दाजुकिंज, ताताकेहेपे नाप स्वापु तई मदर्सङ आउ लिविय व्यलाकु ययन थउ फयसय द्वाल्खाय सामाजिक ज्य खँकु ब्व कायन चोङन ग्वाहार यङन ययन दिए खँ सिके दिरहिन् ।

थिगुर खाएउ सत्य खँ हाती हर्स जिन आउटुल्ले बा य सम्पती हातीङ काय मद आमु जुयलागिन् द्वाल्खाकु उईरी वातावरण बाँलकु मदयलागिनुङ ईनागु जुय जुई फरई । द्वाल्खा ओन्स चोईत ठाँई मद आउ ओप्तेचा छेँ थिग्गर दकेईरी विचारकु चोनगी सोई आउ हाती जुयउ । मेवु खँ द्वाल्खाय हती ईथी बाँलकु बाँमलकु ज्य खँकु खबर नापलट्टुले जि थेङनतु चोनगी गु खँ री खबर मसिगी आकु गिथी थेईरी आउ द्वाल्खाय लागिन् जिन फयसय हातिङ ग्वाहार यरी मल्गु व्यलाकु यङन चोनगी हङन् थउ खँ प्वन्के दिरहिन् ।


थउ कालात पिपानाय व्याहा यङ जुयलागिन् द्वाल्खाय नेवारी भाषा, संस्कृतीनाप आम्ली नाप जुई मफयकु दुःख चायन दिरहिन् । भाषा, संस्कृती व परम्परा हङ जातिय पहिचान हङन सिकेसिकेङ थउ कय मिचपिस्त वय बारेकु बाँलस्के थुके छिजि द्वाल्खाय नेवाः भाषा छ्याल्केई मफयकु दुःख लगईजु खँ हङन दिरहिन् ।


उ जुईरीकु थउ कालात आले मुचापे मा पिपानाय जुयनुङ उ समस्या यउथे लगई जुर तर कालात रश्मिन री द्वाल्खा नेवाः भाषा थुरई पुल्केई बाँलस्के मसउ खँ सिकेदिरहिन् । न्हियन्हि भाषा छ्यालीकु माहा य लागिनुङ्ग उ समस्या पित ययन चोन । आन्थितु आउ ड्वाकुरी कय पिदेश अष्ट्रेलियाकु चोन्सङ चिचाउरी मिच व कालात रश्मी त थउ छिजि द्वाल्खा नेवाः भाषा व संस्कृतीय बारेकु सिके ययन चोङ दमु हङन सिके दिरहिन् । जन व्यक्तिगत दुःख सुखय खँपेन थय पती उ बाँपीझ्यालान् पित हाईय लागिन् ग्वाहार यङकु खुसी चायन चोनगी ।

बाँपीझ्याला अनलाईन पती भाषीक क्षेत्रकु लिङाय चोन आमे लागिन् सुभाय् । उ पति न द्वाल्खा दुपान पिपान चोङन दिउ दाजुकिंज, ताताकेहे व शुभचिन्तकपे लागि समचारय थिगुर मुल स्रोत जुयन नाम जाके हायन उई थफउ हङन दुपान नुगरलानन्सी बाँलकु थोजु हङन् भिङ्गुटोनगी । मेवु खँ द्वाल्खाय सामाजिक ज्य खँकु छिजी थि जुयन उईलौं हङन दोखुनु मानेरी मल्गु व माया यरी मल्गुपे नाप ईनाप यतगी ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!