Search

थनु लुँय भाउ गुली ?

थनु लुँय भाउ गुली ?

बाँपीझ्याला, येँ । नेपालय बजारकु मंगलबार न्हिछीन्तु ३ दोल व ४ शर घटई जुउ लुँय भाउ बुधवार हर्स सामान्य चोङन चोन । बुधवार लुँय मोल सर्छि बढई जुयन छापावाल लुँ थितोलाय ९४ दोल ९ शर व तेजावी लुँय थितोलाय ९४ दोल ४ शर टाकाकु कारोवार जुउ खँ नेपाल सुनचाँदी महासंघन थउ खँ पित हायन तरै ।


हाखेनय न्हिकु लुँ थितोलाकु सोदोल व पेशर टाका कोत ययन थितोलाकु ९४ दोल ८ शर टाकाकु कारोवार जुउ खेङ ।


ईथितु बुधवार ओहय मोलुङ सामान्य थात ययन चोन । थनु ओहय मोलकु ङाटाका थात ययन थीतोला १ दोल २ शर व २० टाकाकु कारोवार जुउ खँ सिदत ययन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!