Search

जागिर त्वार्त दुधु व्यवसायकु, दाक्षिकु ३० लाख सोयन गत्के आम्दानी

जागिर त्वार्त दुधु व्यवसायकु, दाक्षिकु ३० लाख सोयन गत्के आम्दानी

बाँपीझ्याला, येँ । प्राविधिकय जागिर त्वार्त दुधु व्यवसाय हिल्केउ थिम्ह व्यवसायीन दाँक्षिकु ३० लाखसोयन गत्के ढ्यावा आम्दानी यरी लगई जुयन चोन । बागचौर नगरपालीका वडा ल्याखाः ७ य भाजु प्रेम बहादुर डिसिन् थउ व्यवसायलान् स्वरोजगार जुयन झिम्ङाँम्ह स्थानियपिस्त रोजगारीङ वियन तरै ।


न्हिछीकु ४० लिटर दुधु ग्वारमुङ्गु व्यवसायी डिसिन् आउ न्हिछीकु ३ दोल लिटर सोयन गत्के दुधु ग्वारमुङन ज्य ययन चोन । आउ आमे जिवन डेरी उद्योगलान् पहिलापटक जिल्लापिपाननुङ दुधु पित यईरी जुयन चोन ।


विक्रम सम्वत् २०६९ दन्नसी लघु उद्यम विकास ज्यखँ कृषि उद्यम विकास सहजकर्ताय जागिर त्वार्त व्यवसाय शुरु यङन दिउ डिसिन् आउ पश्चिम रुकुमय त्रिवेणी गाउँपालिकालान् टुल्ले दुधु ग्वारमुई लगई जुयन चोन । उ दुधु उद्योगलान् निस्गुर जिल्लालान् यत्ङ ङासर सोयन गत्के मिईपिसिन् ज्य खँ नाप लङन ययन चोन ।


विक्रम सम्वत २०६८ कु जिल्ला पशु सेवाय ज्यकुठी सल्याणन् दुधु उत्पादनय विवरण पित कार्ङ न्हिछीन १० दोल दुधु लिटर उत्पादन जुई फरई हङन थउ खँ पित हायन तउजु । दुधु चुई लगई जुयन्ली मेस लहिरीकु किसानपेन आकर्षित जुउ खँ डिसिन पित हायन तरै ।


दुधु व्यवसायय् लागिन् आउटुल्ले एक करोड ५० लाख टाका ढ्यावा लगानी यरी धोन हङन थउ खँ पित हायन तरै । ईथी किसानपिसिन् बाँलकु आम्दानी यरी लगई जुयन्ली दार्मा गाउँपालीकान् व्यवसायीक मेस लहि त ब्वठय खँ सिदत ययन चोन ।

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!