Search

राष्ट्रपतीकु त्याङन्नी बाइडनय पहिला भाषण : हत्चु उ जनता त्याङ खेङ ।

राष्ट्रपतीकु त्याङन्नी बाइडनय पहिला भाषण : हत्चु उ जनता त्याङ खेङ ।

बाँपीझ्याला, बाइडनन् राष्ट्रपतीय पदकु चुनई जुई धोङन्ली थउ पहिला भाषण विएन तरै । आमु भाषणकु थउ ऐतिहासिक रुपकु सर्वाधिक भोत नापलङ खँ हङन दिरहिन् । बाईडेनन् हाखेन हङन दिरहिन् अमेरीकी जनतापिसिन् स्पष्ट जनादेश वियन तरै । उ त्याङ थपे खेङ । ईसिन ७.४ करोड भोत नापलङन तरगु । ईथी भोत गुल्पनुङ नापलङ मद ।


बाईडनन् हाखेन हङन दिरहिन् । थपसिन् जन विश्वास त जग्यात्गु । वत जिन विनम्रता नाप नापङ स्विकार यतगी । जी अमेरीकाय राष्ट्रपती खेङ दोखुसेय नाप मिलई जुयन हाखेन उई मल । जिन रेड स्टेट व ब्लु स्टेटय रुपकु मोसोगी । अमेरीकाय राष्ट्रपती खेङ । जि गुङ पाटीय राष्ट्रपती मखे । छिजी दोखुनु मिलई जुयन ज्य खँ यरी मल । जिन उ मुलुकय मेरुदण्ड त लितङ खडा यतगी हङन् दिरहिन् । बिबिसी ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!