Search

द्वाल्खा : किपा खबर

द्वाल्खा : किपा खबर

बाँपीझ्याला, थापरेय महनीकु कोविड १९ य कारणन् यत्ङ द्वाल्खावासीपे गत्के चहल पहल थौ छेँ खेन्न खोईमन्त । दयउ गीथी ? तर प्रकृतीन् वियन ययन चोङ ठाँई गौरीशंकर हिमाल सुत्ता गत्केङ पाउनापे मन त्यात्केई फउ ठाँईपेन गुली यचउ सुचउ सोसिन्ले उ किपा त भाजु अनुप श्रेष्ठन थउ क्यामराकु कुईत सफल जुयन आउ थपेलागिन् ब्वयन तरै ।
किपा : अनुप श्रेष्ठ, द्वाल्खा

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!