महनी यर

महनी यर

महनी यर आले वन हतगु तर महनी हङ हाती खेङ, गुन खेङ आले गिविलान यर, गिथि यर हङन गत्केङ सवालपेन छिजी नाप दमु । उ सवालय जवाफ हाती खेङ हङन अझङ चित्तबुझै जुके गुनानु जवाफ विय खोइँ मद ।

भाजु सोकृष्ण श्रेष्ठ
द्वाल्खा आउ ओमान

महनी यर हङन महनी खर्चय लागिन घत्केङ दुख यङन ढ्यावा कम्यातहिन् । गुनानु ट्यासा कारहिन् गुनान वा ऋण टुल्के कारहिन् । हात्त ले हर्स मुचापे लागिन् न्हुलु वास्ती काई त, थोंसी आले अगरम वगरम ङ्यारित । आले टिका फर यउ पिस्त दक्षिणा बित । ईथी तु महनी यर हङन छें सुचकेईमल हङन् बों ईलि त गुम्टारा नसी हेङउ चा हारहिन्, भित्ता ईलित हङन फुतउ चा हारहिन् टकचान् डाई त टकचा हार हिन् आले भित्ता ईलेन टकचान डाएन बोँबाँ ईलेन छें ओ लाङा फर सुचकेरहिन् ।
आन्थितु महनी यर हङन सोन तरहिन्, फुलपाती खुनु मेस स्यातहिन्, लित खुनु नखत मानेतहिन्, पूजा यतहिन् हिफा थामी खाकेरै, खाँरो खाकेरै,

उलि जुकुन मखे पिङ जुईत पिङ छुरहिन्, लंगुर बुर्जा मेथरहिन्, तास मेथरहिन, प्याखन पेन पितकारै यक्कु रमाईलो यरिउरि ज्य खँ पेनुङ यतहिन् । उली खँ पेन दोखुनु जुर तर महनी यर उन हत्न गुन यर गुन उन हङ थें महनी खुटै तु जु खोंईमद । द्वाल्खान पिपान चोंगु द्वाल्खामीपेन् फुलपाती टुल्केन बस रिजाव यङन जुर्सङ यरहिन आले खड्ग जात्राय लित खुनु लितङ पुलेन उनहिन् । जन्त रि लगै जुर उ द्वाल्खान पिपान चोंगु पिस्त तु रा महनी हतै जेउ हङन् । हात्त हर्स यउ ओ उङ्गु खोंई दउ वा आपेन जुकुन खेङ । न्हुलु वास्तिङ फियन केंई मल्गु आपिस्त तु खेङ, छेंपेन सुचके पाचके तय खोङ्गुङ आपेन्तु खेङ । आले जन मनकु लगै जुर कि द्वाल्खान पिपान चोङ्गुपेन द्वाल्खाकु माया टुल्के महनि तु माया हर्सङ जिर रा हतगी । आमु जुय लागिन् यल्ले चोन्सङ महनी ताकु द्वाल्खा उङन तु महनी मानेरी त दोखुनु द्वाल्खामी पिस्त जिन दु नुगर न नसि ईनाप यतगी ।
महनी नखतय व्यालाकु ओमानलान् जि सोमकृष्णय खेन्नलान् जन साङनपेन, जिन मानेरी मल्गु दाजुकिज, तिताकेहे, बा मा, व बाज्य बज्यै थपेन दोखुसेत भिङ्गु टोनगी नाप नापङ जि सोयन ड्वाकुपिस्त स्याउदाई ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=UCrfKpAHWbiEIg0uksaq5iKw&layout=gallery[/embedyt]

Written by 

Related posts

Leave a Comment