मुक्तक

मुक्तक
गणेश कुमार श्रेष्ठ
हेटौडा–४, चिल्ड्रेनपार्क

केन्सी हत्मुन कान्सा हत्मुन जिन छन्त पियन च्वन्गी
जिन थेतु छिनु माया यातन हङन मन वियन च्वन्गी
छि वा मेपुनाम टप्स्याङन च्वङ खान्न जन मन गुली खोर
छिथिन ध्वखेवाज गुनु मदजौ आउथा छन्त सियन उन्गी ।१।

छिन धोखा विईफरन हर्स जिनु छन्त त्वार्तई फरगी
मावाल हातिउ हरित छिन सेङ थेतु यारित जिनु सरगी
छिन खोके उन्सौं जन्त महाकेगी खोवि लुउन्के छन्त
मनकु गढैजुउ काँठा लिकायन मनतउ क्वाटके तरगी ।२।

२०७७/०७/०१

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!