बल्ली बाँलकु रानी पुखुर

बल्ली बाँलकु रानी पुखुर

बाँपीझ्याला, येँ । २०७२ दँय भुवाप न क्षतीग्रस्त यङ रानी पुखुर दकेयन्ली बाँलकु चिटिक्क खोई दयन चोन । हरिमल्स अझ सन्ध्याल बल्ली वा झन पुखुरतु च्याकु थिनागु खोईदमु । ऐतिहासिक रानी पुखुरय दृश्य बल्लीय व्यलाङ आम्लीतु बाँलकु खोईदमु । रानी पुखुर उतु असोज ला य पहिला हप्ता धोन्केय खेङ ।
पुखुरय दाती ब्वकु दउ बालगोपालेश्वर देगलकु उतु असोज १५ तिथी सुनीय ८ घडीय साईतकु मुल थिगुर व मेवु पिगुर यङन ङागुर ठाँईकु गजुर तयन तरै । आउ रानी पुुखुरकु यचकई सचकेई व ईतार तईरी ज्य खँ धोन्गु सिदत ययन चोन ।
रानी पुखुुर महनी सोयन हाखेनतु राष्ट्रपतीन चल्केईरी खँ दउ खँ पुर्ननिर्माण प्राधिकरणन थउ खँ पित हायन तरै । पुर्ननिर्माण धोङ लागिन् थापेरय तिहारकु सर्वसाधारणय लागिन् पुखुरकु दुत उई विईरी खँ दउ समचार सिदत ययन चोन ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!