Search

सोर उईलौं जिरी–लामाबगर–बेदिङ–शैलुङ

सोर उईलौं जिरी–लामाबगर–बेदिङ–शैलुङ

सविना मानन्धर, फोटो पत्रकार

जिरीः
द्वाल्खा नगरलान् ८ कोष टायन आले मटरय मुलय हिसावन् सोर्ङ सदरमुकाम चरिकोटलान् ५८ किलोमितर टायन लकु खोई दमु । लामोसाँगु–जिरी मटरय मुलय प्रभावन् यत्ङ द्वाल्खा जिरी द्वाल्खा जिल्लाय लागिन् जुकुन मोजुयन छिमेकी जिल्लापेन रामेछाप, सोलुखुम्वु हो ओखलढुंगाय लागिन् सुत्ता प्रत्यक्ष स्वाःपु तईरी थलोय रुपकु विकास जुयन च्वङ्गु खोईदमु । अझ हरिमल्स विश्वकु टाहागाउ हिमशिखरलान् नामजाउ हिमाल सगरमाथा वङ पर्यटक पाउनापे ल्वोय मुललुँखातु जिरी खेङ । आमजुयलागिन् बास च्वईत उकु पाउनापेन च्वन्द यरहिन् ।

जातय हिसावन् सोर्ङ नेपालकुतु दुर्लभ मानईजुय जिलेर जात उकु बसोवास यङ खोईदमु । वय नाप नापङ जिरेल भाषा लाय खोईदमु । गु भाषा लार्ङसिन् शेर्पा हो तमाङ भाषाय लवजनाप हातिङ अंश मिलई जुउ थिनागु खोईदमु तर तमाङ हो शेर्पा सोयन भिन्न दमु । वि.सं. २०१८ दँन्ली उ ठाँईय विकास जुउ खोईदमु । प्राकृतिक आले पर्यटकिय हिसावन सोर्ङ गत्केङ महत्व दउ ठाँईय नामलान् नामजायन च्वन । उ ठाँई उपत्यका थिनागु खोइदमु । वय नापङ चेर्दुङ डाडाँ थिनागु रमणिय ठाँईन् यत्ङ पर्यटकिय व्यवसायत अझ बाँलस्के तरै ।

जिरी बजारय मुल लुृँखाकु हाटडाडाँ लत । गु ठाँईकु हप्ताय थिपुर हाट लगई जुर, हावि हावि मटरय मुल चलई मोजुर्ङ उ हाटन् गत्केङ ग्वाहार यङन च्वङ्गु खोईदउ आउ हर्स मटरय सुविधान् यत्ङ गत्के सामान येँलान् हाय खोईदमु । हाविय ढुंगे आउय लिङ्कन बजारय नामलान् नामजाउ खोईदमु । ईथितु जिरी प्राविधिक शिक्षालय ब्वङकुठीङ उकुतु लत हर्स उकुलान् दाक्षिकु सव ओभरसियर, ईलेक्ट्रीसियन, जेटिए, अनमीपेन उत्पादन जुउ खोईदमु । उ ब्वङकुठी द्वाल्खा जिल्लाय जुकुन मोजुयन नेपाल राज्यतु थिगुर प्राविधिक उत्पादन यङन पित हाउ नामजाउ जुई दोन्जु । चिज, नेपाली ब्वर हो सिय कलालान् नामजाउ जिरी थनु द्वाल्खा जिल्ला दुपान जुकुन मोजुयन पिपानुङ नामजाउ खोईदमु ।

लामाबगरः
द्वाल्खा नगरलान् १६ कोष उत्तर लकु गौरीशंकर हिमालय फेदीकु लामाबगर नामलान् नामजाउ ठाँई लत । समुन्द्र सतहलान् ९ दोल फित थात चिनय साँदनाप ट्वाकस्याङन च्वन । खोय बगर चिचायन् टाहागउ थिगुर बगर जुयन्ली उ ठाँईय नाम लामाबगर जुर हङ खँ पित ययन च्वन । लामाबगर थेई ताक्कु २०० मितर टाहागउलान् हाउ झरना खोईदमु उ झरनान् गत्केङ सो वियन तरै । उ ठाँईकु भोटेकोशी खो करिव हरिमल्स आधा माईल सुलेन (भुमीगत) जुयन बगई जुउ खोईदमु । खोन डेङ लुँङापेन सोर्ङ कलाकारन् थि थि स्वरुपकु दकेय थिनागु खोईदमु । शेर्पा जात नाप नापङ तिब्बेतियन शरणार्थीपे सुत्ता बसोवास दउ उ ठाँईकु कन्ग्यू गुम्वा दमु । उकुय गुम्वादुन्दु थि थि प्राचिन देउपेन दमु ।

लामाबगर

बेदिङ :
द्वाल्खा जिल्लाय हिमाली गाउँ गौरीशंकर –१, बेदिङ उ ईनागु भाग्यमानी गाउँ खेङ । गु गाउँय उली गत्के वासिन्दापिसिन् विश्वय दोखुनु सोयन नामजाउ आले टाहागउ हिमशिखर सगरमाथा गई दोन्के तरहिन् । समुन्द्र सतहलान् करिव ४ दोल मितर थात लकु बेदिङ गाउँ दाक्षिकु खुला च्वापान् ट्वापचिरै । खेतिय हिसावन् आलु जुकुन दउ उ ठाँईकु पेशाय हिसावन् पर्यटक पाउनापिस्त हाईरी हो यईरीकु ब्यस्त खोईदमु । गुतरी हिम मजदुरय नामलान् ओसि फरगु । करिव २०० म्ह जनसंख्या दउ उ बेदिङवासीपेन थनु १८० म्ह सोयन गत्के सगरमाथा गई दोङकु थौत गर्व यतहिन् ।

बेदिङ

शैलुङ डाडा :
द्वाल्खा जिल्लाय दक्षिण पश्चिमकु लकु शैलुङ धार्मिक स्थल जुकुन मोजुयन नेपाल अधिराज्यय पर्यटकिय क्षेत्र मध्य प्राकृतिक सुन्दरतालान् थिखाउ हो महत्वपुृर्ण पर्यटकिय क्षेत्र खेङ । सर्छि टाहागउ पुटिगाउ थुम्कापिसिन् ट्वाकस्याङन तय उ टाहागउ डाडाँय नाम खेङ शैलुङ । उ नाम तामाङ भाषालान् तय खोईदमु । पौराणीक घडिकु ऋषिपिसिन् तपस्या यकुजु हो कलियुगकु शुरु जुयन्ली ऋषिपिसिन् कलिय ख्वाल मोसोईय लागिन् आकुतु विलप जुयन्ली आउटुल्लेङ तपस्या यङन च्वन हङ भनाई दउ खँ अझङ दउ खोईदमु । मेवुखेन्न सर्छि गुर थुम्का थि थि गत्केङ खजिनपे भण्डार हङ खँ पित ययन च्वन ।

शैलुङ डाडा


सन् १९९० य भुकम्प यई सोयन हाखेन येँय धरहरा उकुलान् बाँलस्के खोईदउजु । शैलुङ डाडाँ गत्केङ सुन्दर हो पर्यटकिय डाडाँ मानेतहिन् । उकुलान् पिखेन्न खोईदउ हिमशिखर आले उकु मेथउ डाँफे झागल हो थि थि गत्के जातय झागलपेन आले जंगली जनावरपिसिन् यत्ङ उ ठाँई धार्मिक हिसावन सोयनुङ पर्यटकिय हिसावन गत्के महत्व दउ खोईदमु । उ ठाँईलान् सगरमाथा, गौरीशंकर हिमालय नाप नापङ माछापुच्छ्रे्र हिमालय रेन्चपेन बाँलस्के खोईदमु । बैज्ञानिक आले बिशेषज्ञपिसिन् हङथे ५०–६० फितय टावर दकेर्स विश्वकु नामजाउ सगरमाथा सुत्ता गत्केङ महत्व दउ हिमश्रृंखलापने खोईदउ भनाई दमु ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!