Search

थिप्पुलन ङाम्ह मुचा बुर्जु

थिप्पुलन ङाम्ह मुचा बुर्जु

बाँपीझ्याला, येँ । छिजिन थिम्ह मिसामिन् सोम्ह पेम्ह मुचापेन बुय समचारपेन वा यल्पनुङ तायन, खोङन ययन चोनगु । तर सोमबार थापथलीस्थित परोपकार प्रसुती आले स्त्रीरोग अस्पतालकु नुवाकोटय २८ दँय सोमिका तामाङन् सोम्ह व पेम्ह मोजुयन ङाम्ह मुचापेन बुय खँ सिदत ययन चोन ।

आमुन अस्पतालकु शल्यक्रिया यत्ङ ङाम्ह मुचापिस्त बुय खँ अस्पतालय निर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रन् सिके दिरहिन् । आमु ङाम्ह मध्ये थिम्ह सिकु व पेम्ह सकुशल बुय खँ सिदत ययन चोन । आमुन हङथे आउ मा व मुचाय अवस्था सामान्यतु जुयन चोन । मा व मुचाय अवस्था बाँलकुतु जुयन चोन । अक्सिजन विई मल्गु अवस्था मद हर्स मुचापिस्त शिशु सदन कक्षकु तयन तय दउ खँ सिके दिरहिन् ।

डा. मिश्रन् हङथे थिम्ह मिसामीलान् मुचापेन बुँईरी खँ गुल्प गुल्प जुकुन जुर । म्वाकु मुचापेनकु पेम्ह मिच खेङ । आमु मुचापेन मध्यकु पहिलाय १.८ किलो, दोश्राय च्यासर ग्राम, तेस्राय १ किलो गुस्सर ग्राम, चौथाय १ किलो खुसर ग्राम दमु । डा. मिश्रन हङथे उ सोयन हाखेनुङ तामाङय निस्पुल मुचापेन सिकु खँ सिई दमु ।

अस्पतालय स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किर्तिपाल सुवेदीय नेतृत्वकु डा. दिप्ती श्रेष्ठ, डा. नमिता सिङ्देन व डा. मुकेश कुमारन शल्यक्रिया यङ खेङ ।

मल्टिमिडिया ग्यालरी

Written by 

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!